Declarare beneficiar real și depunere declarație de mediu în 2021

9. februarie 2021 | Reading Time: 2 Min

  1.  Declararea beneficiarilor reali în 2021
  • Companiile, asociațiile și fundațiile constituite exclusiv din persoane fizice nu mai sunt nevoite să depună declarația privind beneficiarul real. Pentru celelalte situații, societățile vor depune declarația la înființare, respectiv ori de câte ori apar schimbări în datele de identificare ale beneficiarului real.
  • Pentru companiile înființate până la data de 21 iulie 2019, termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real s-a amânat odată cu apariția pandemiei, aceasta trebuie depusă în termen de 90 de zile de la încetarea stării de alertă, putând fi transmise online sau prin poștă.
  • Prin OUG nr. 191/2020 s-a stabilit că ONG-urile vor trebui să declare beneficiarul real de fiecare dată când se schimbă datele de identificare ale acestuia.
  • Se va declara beneficiarul real când se va proceda la înregistrarea contractelor de fiducie.
  • Din 14 februarie 2021 va fi operabil registrul beneficiarilor reali, iar orice persoană, fără a fi nevoită să demonstreze un interes legitim, va putea să solicite informații de la Registrul Comerțului contra unei taxe.  
  1. Transmiterea declarației de mediu

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a comunicat recent că declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu  se vor mai putea depune în format tipărit până în martie 2021 inclusiv, iar din aprilie vor fi depuse exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță începând cu declarația aferentă perioadei de raportare martie 2021, cu termen de depunere 26.04.2021.

Declarația de mediu poate fi transmisă lunar, trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de situație, conform Ordinului Ministerului Mediului 591/2017.

Legal Newsletter Ianuarie 2021
Persoană de contact