Digitalizarea IMM-urilor cu ajutorul schemei de stat

31. august 2023 | Reading Time: 2 Min

În contextul evoluției continue a tehnologiei și a importanței acesteia în mediul de afaceri, în România a fost adoptat, la data de 18 august 2023, Ordinul nr. 3151 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor pentru digitalizarea IMM-urilor realizată prin huburi de inovare digitală europene (EDIH)” ceea ce reprezintă un pas important pentru sprijinirea digitalizării intreprinderilor mici și mijlocii din România și totodată un cadru concis pentru acordarea unor astfel de ajutoare de stat.

Obiectivul ordinului 3151/2023 este centrat pe facilitarea accesului IMM-urilor la resursele necesare pentru a adopta și implementa soluții digitale inovatoare, a aborda provocările digitale și pentru a îmbunătăți procesele de afaceri, producție, precum și produsele și serviciile care utilizează tehnologii digitale. Totodată, cei care vor să beneficieze de ajutor trebuie să aibă în vedere respectarea unor condiții în mod cumulativ, condiții care se referă la atât la întreprindere, cât și la reprezentantul acesteia.

Ajutorul se acordă sub formă de grant (sumă de bani acordată drept finantare nerambursabilă pentru îndeplinira unui scop anume) pentru accesarea serviciilor de consultanță în domeniul inovării, precum și accesarea serviciilor de sprijinire a inovării. Perioada acordării ajutorului de stat pentru digitalizarea IMM-urilor începe de la publicarea în Monitorul Oficial  și durează până la data de 31.12.2026 cu posibilitatea prelungirii.

În ceea ce privește plata ajutorului, aceasta se va efectua până la 31 decembrie 2029 în limita bugetului alocat schemei de ajutor de stat care este în valoare de 12.873.886,83 euro, iar limita maximă a ajutorului de stat este de 220.000 euro per întreprindere care va cuprinde valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali.

Astfel, ordinul 3151/2023 reprezintă un pas important în sfera digitalizării IMM-urilor din România, deoarece prin oferirea de ajutoare de stat și crearea unui cadru eficient pentru implementarea soluțiilor digitale, sectorul de afaceri este modernizat iar acest fapt se va reflecta, printre altele, și în economia țării. 

Sursa:   Ordinul nr. 3151/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea proiectelor pentru digitalizarea IMM-urilor realizată prin huburi de inovare digitală europene (EDIH)”

Legal Newsletter August 2023
Persoană de contact