Domeniul construcțiilor și al urbanismului vizat de modificări legislative

4. mai 2023 | Reading Time: 2 Min

Domeniul construcțiilor și al urbanismului vizat de modificări legislative

Modificările aduse prin Legea 102/2023 în materia autorizării lucrărilor de construcții au avut ca principal obiectiv extinderea formalităților de publicitate, care trebuie aduse la îndeplinire de către titular înainte de începerea lucrărilor. În termen de maximum 30 de zile de zile de la data emiterii autorizației, titularul este obligat la următoarele: (i) să plaseze panoul de identificare a investiției într-un loc vizibil din șantier, (ii) să noteze, pe cheltuiala proprie, autorizația în cartea funciară a imobilului, precum și (iii) să publice într-un ziar de largă răspândire informațiile privind autorizația, numărul autorizației de construire, data emiterii acesteia, titlu și descrierea proiectului.

Autorizațiile de construire pot fi atacate, de către organisme sociale interesate, cu plângere prealabilă în termen de 30 de zile de la ultima operațiune de publicitate îndeplinită, dacă plângerea prealabilă trebuie introdusă, respectiv în termen de 60 zile, dacă plângerea prealabila nu este obligatorie.

De asemenea, există posibilitatea ca publicul și organismele sociale interesate să poată consulta informații referitoare la condițiile principale pentru executarea lucrărilor de construire, la sediul autorității emitente a autorizației de construire. Orice alte documente considerate publice sunt puse la dispoziția celor interesați.

Prin raportare la vechile dispoziții, dintr-o analiză de ansamblu rezultă că modificările aduse Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nu fac decât să îngreuneze procedura de execuție a lucrărilor, punând în sarcina titularului autorizației de construire noi obligații privind publicitatea autorizației de construire.

Sursa: Legea nr. 102 din 13 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Ordinul nr. 59 din 5 aprilie 2023 privind aprobarea Procedurii de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit și pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.

Tax & Legal Newsletter Aprilie 2023
Persoană de contact