Due Diligence Financiar

| Reading Time: 2 Min

Termenul „Due Diligence” descrie investigarea, examinarea şi analiza atentă, sistematică și detaliată a informaţiilor legate de o investiție, o preluare sau un participant la o fuziune sau divulgarea informațiilor de către însuși obiectul țintă.
Termenul „Due Diligence” depăşeşte cu mult graniţele auditării convenţionale, de exemplu, a situațiilor financiare anuale sau a cărților de tranzacționare.

În cazul unui Due Diligence financiar, asistenţa pe care o oferim ar include în mod specific următoarele activități:

 • Analiza situației financiare
 • Evaluarea documentelor contabile importante din punctul de vedere al schimbărilor de evaluare și modificărilor contabile
 • Studierea contractelor încheiate cu clienții, furnizorii și angajații, cu urmărirea consecinţelor acestora asupra activelor, finanțelor și veniturilor companiei țintă
 • Deducerea rezultatelor corespunzătoare preţului de cumpărare, de exemplu, EBITDA sau EBIT
 • Analiza veniturilor din vânzări și a marjelor în funcție de sectoarele în care activează compania
 • Examinarea prognozelor financiare existente și crearea de alternative
 • Verificarea preciziei matematice a planificării integrate

Servicii suplimentare legate de Due Diligence:

 • Determinarea posibilelor situaţii care împiedică încheierea unei tranzacţii
 • Analiza companiei în vederea identificării generatorilor de valoare esenţiali, a factorilor determinanţi ai succesului precum şi a factorilor de risc
 • Consiliere cu privire la forma tranzacţiei (structurarea achiziţiei)
 • Evaluarea ţintei
 • Asistenţă în vederea stabilirii şi negocierii preţului tranzacţiei

În plus faţă de Due Diligence-ul financiar, Due Diligence-ul fiscal are o importanţă majoră în ceea ce priveşte achiziţia unei companii.

Audit TPA România

Persoană de contact