Extinderea unor facilități și amânarea unor modificări recente

6. ianuarie 2021 | Reading Time: 1 Min

Pe data de 31 decembrie au fost introduse diverse modificări legislative, ce țin în principal de prelungirea unor termene.

Prezentăm în continuare unele dintre cele mai importante amendamente: 

  1. Cererea pentru anularea obligațiilor accesorii aferente obligațiilor fiscale restante la 31 martie 2020 se poate depune până pe 31 martie 2021.
  1. Cererea pentru a beneficia de eșalonarea introdusă prin OUG 181/2020 se poate depune până la 31 martie 2021.
  1. Până pe 31 martie 2021, organele fiscale rambursează TVA solicitată de contribuabili, urmând ca efectuarea inspecției fiscale ulterioare să fie decisă în baza unei analize de risc.
  1. Facilitatea privind restructurarea obligațiilor fiscale introdusă prin Ordonanța 6/2019 cuprinde și obligațiile fiscale înregistrate până la 31 decembrie 2020.
  1. Până la 31 martie 2020 nu se aplică obligații fiscale accesorii în cazul plății cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare.
  1. Eliminarea limitei de 30% în ceea ce privește deductibilitatea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor va intra în vigoare începând cu 2022.
  1. TVA 5%: creșterea plafonului la 140.000 euro pentru livrările de locuințe va intra în vigoare începând cu 2022.
  1. Nu se datorează impozit specific unor activități (HoReCa) în trimestrul I al anului 2021.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

Tax Flash 6 Ianuarie 2021
Persoană de contact