Fondul de modernizare pentru energie regenerabila

Acest program de fondurile Europene sprijină investițiile noi în energie regenerabilă, atât cele dedicate producției de energie electrică ce urmează să fie vândută în rețea, dar și cea care este dedicată autoconsumului pentru consumatorii industriali.

Sprijinul se acordă pentru investiții destinate producției de energie electrică din surse regenerabile precum:

 • Eoliană;
 • Fotovoltaic;
 • Hidro;
 • Geotermală;
 • Biomasă;

Obiectivul principal este majorarea produc­ției de energie electrica din surse regenerabile prin instalarea de noi capacita­i de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România.

În Fondul de Modernizare există două tipuri de finanțări disponibile, cu plafoane diferite:

 1. Una dedicată proiectelor de producție care urmează să fie racordate direct la Sistemul Energetic Național:
 2. Energie eoliana 650.000 Euro/MW
 3. Energie fotovoltaica – 425.000 Euro/MW
 4. Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW
 5. Energie geotermala – 1.690.000 Euro/MW
 6. Energie din biomasa și biogaz – 1.692.000 Euro/MW

În  cazul proiectelor dedicate producției de energie electrică, ajutorul este de maxim 20 milioane EUR/ întreprindere.

 1. Cele dedicate proiectelor de producție care urmează să fie folosite în proporție de minim 70% pentru autoconsum:
 2. Energie eoliană 650.000 Euro/MW
 3. Energie fotovoltaică pentru capacități­i instalate mai mari de 1 MW – 425.000 Euro/MW
 4. Energie fotovoltaică pentru capacităț­i mai mici de 1 MW – 750.000 Euro/MW
 5. Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW
 6. Energie geotermală – 1.690.000 Euro/MW
 7. Energie din biomasă și biogaz pentru capacitate instalată mai mare de 1 MW– 1.692.000 Euro/MW
 8. Energia din biomasă și biogaz pentru capacitatea instalată de până la 1 MW – 3.383.000 Euro/MW

În cazul autconsumului, ajutorul maxim este de 15 milioane EUR/întreprindere.

La ambele tipuri de finanțări, singurul criteriu de evaluare a cererilor de finanțare este finan­țarea solicitata per MW instalat. Cu cât aceasta suma este mai mica, cu atât sunt mai mari șansele ca cererea sa fie aprobata.

Condiții de finanțare:

 • Ajutorul nu se acordă întreprinderilor în dificultate;
 • Pot participa și firme nou înființate;
 • La depunere proiectului, trebuie prezentat un studiu de fezabilitate, iar documentele pentru obținerea avizului de mediu trebuie depuse deja.
 • Înaintea semnării contractului de finanțare, proiectul trebuie să aibă Avizul Tehnic de Racordare (ATR) pentru locul de producere;
 • Procentul energiei autoconsumate din totalul energiei produse să fie de minim 70% (în cazul liniei de finanțare dedicate autoconsumului).

Cheltuieli neeligibile:

 • achiziția terenurilor;
 • achiziția imobilelor deja construite;
 • achiziția mijloacelor de transport;
 • achiziția de echipamente second-hand;
 • cheltuieli cu branșamentul (conectarea la stația de transformare);
 • cheltuieli cu realizarea studiilor de fezabilitate, a studiilor tehnice stabilite de standarde și normative pentru pregătirea proiectului);
 • alte cheltuieli cu caracter general (informare, audit financiar, managementul proiectului).