Fonduri europene și naționale

Reţeaua TPA oferă pachete de servicii specializate pentru a facilita obţinerea finanţărilor pentru aplicanţii din domeniul public şi privat.TPA şi partenerii săi pregătesc toată documentaţia necesară şi oferă asistenţă aplicanţilor în fiecare etapa a procesului, de la definirea proiectului până la implementarea şi monitorizarea sa precum şi structurarea investiţiilor, conceperea unui plan de afaceri, pregătirea şi completarea cererilor pentru finanţare, raportări interimare si cereri de rambursare, şi asistenţă legală în timpul semnării contractului sau cu auditul proiectului.