Legea Dialogului Social – Noi reglementări și obligații pentru angajatori

28. decembrie 2022 | Reading Time: 3 Min

Legea nr. 367/2022 privind dialogul social (”Legea 367/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 25 decembrie 2022. 

Principalele modificări legislative prevăd că:

Pentru angajatorii care au încadrați un minim de 10 angajați, în măsura în care nu există sindicat, interesele lucrătorilor pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor. În esență, în companiile unde există un număr de minim 10 angajați, aceștia se pot organiza și cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul total pot desemna persoanele care să le reprezinte interesele în relația cu angajatorul. Numărul maxim de reprezentanți a fost stabilit prin Legea 367/2022, respectiv 2 reprezentanți în organizațiile  unde  angajatorii au sub 100 de angajați și 6 reprezentanți la angajatorii care au peste 2.000 de angajați/lucrători. Legea stabilește și valori intermediare în funcție de numărul efectiv de angajați existenți în companie.

Conform noilor reglementări, angajatorul poate facilita desfășurarea alegerilor reprezentanților salariaților însă numai în situația în care primește o solicitare pentru acest demers. Angajatorilor le este interzis să intervină în procesul de alegere a reprezentanților salariaților și, totodată, le este interzis să împiedice în orice fel alegerile demarate de angajați.

Negocierea colectivă devine obligatorie la nivelul companiilor care angajează cel puțin 10 angajați, această reglementare fiind în contrast cu dispozițiile Codului Muncii care prevăd că astfel de negocieri trebuie demarate în cazul angajatorilor care au încadrați mai mult de 21 de salariați. Și termenul perioadei de negociere a fost redus de la 60 de zile la 45 de zile; durata maximă poate fi depășită doar prin acordul părților.

Legea 367/2022 prevede că în cadrul negocierilor colective, informațiile pe care angajatorul le va pune la dispoziția reprezentanților angajaților, trebuie să permită acestor efectuarea unei analize a situației economico-financiare și vor cuprinde cel puțin date referitoare la:

  1. situația economico-financiară a unității la zi, precum și perspectiva de evoluție a acesteia pe următoarea perioadă contractuală;
  2. situația, structura și evoluția estimată a ocupării forței de muncă, precum și eventualele măsuri preconizate pe următoarea perioadă contractuală;
  3. măsurile propuse privind organizarea muncii, programului și a timpului de lucru pe următoarea perioadă contractuală;
  4. măsurile propuse privind protecția drepturilor angajaților/lucrătorilor în caz de transfer al unității sau a unei părți a acesteia;
  5. măsuri propuse de angajator privind promovarea îmbunătățirii securității și sănătății în muncă a angajaților/lucrătorilor pe următoarea perioadă contractuală.

Legea 367/2022 a introdus printre altele și unele sancțiuni noi față de reglementarea anterioară, cum ar fi: 

  • amendă de la 5.000 la 10.000 RON pentru refuzul nejustificat de înregistrare a contractelor colective de muncă;
  • amendă de la 15.000 la 20.000 RON neinformarea și lipsa consultării angajaților cu privire la evoluția recentă și probabilă a activităților și a situației economice a companiei, atunci când angajații au cerut acest lucru în scris;
  • amendă de la 30.000 la 50.000 lei pentru împiedicarea exercițiului dreptului de liberă organizarea sau asociere sindicală;

iar alte sancțiuni au fost înăsprite precum nedemararea negocierii colective, care este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați, precum și la nivel de sector, ce va fi sancționată cu amendă de la 15.000 la 20.000 RON și amendă de la 20.000 la 25.000 RON pentru intervenția angajatorilor de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor privind elaborarea reglementărilor proprii ale organizațiilor sindicale, de a-și alege liberi reprezentanții, de a-și organiza gestiunea și activitatea și de a-și formula programe proprii de acțiune.

Pentru mai multe informații privind noile modificări apărute, vă rugăm să ne contactați. În cadrul TPA avem o echipă formată din avocați și contabili specializați în dreptul muncii și contribuții sociale care vă pot ajuta cu mai multe detalii și modul în care puteți implementa aceste noi reglementări prevăzute de noua lege a dialogului social – Legea 367/2022.

 

Legal Flash Decembrie 2022
Persoană de contact