Licența industrială unică – simplificarea procedurilor administrative.

27. decembrie 2022 | Reading Time: 3 Min

Antreprenorii care doresc să desfășoare activități industriale pe teritoriul României au motive în plus să planifice o investiție în domeniul industriei. OUG 140/2022 stabilește cadrul general, instituțional și de reglementare pentru acordarea unei licențe industriale unice și va deveni operabilă imediat ce se va finaliza punerea în funcțiune a unor mecanisme și proceduri noi, cu implicarea a aproximativ 38 de instituții. Cu scopul de a facilita accesul investitorilor pe piața din România, OUG 140/2022 impune digitalizarea procesului de acordare a licenței industriale unice prin înlăturarea obstacolelor administrative și accelerarea ritmului de dezvoltare a noilor investiții.

OUG 140/2022 reglementează diverse activități industriale reglementate în mod expres în Anexa 1 din ordonanță, precum: activități în industriile extractive, activități în industria prelucrătoare (alimentare, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, a hârtiei, tipărirea, fabricarea de produse farmaceutice, din industria metalurgică, fabricarea de produse electronice, fabricarea echipamentelor electrice etc.), precum și în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaz, apă caldă etc.).

Totodată, se înființează o instituție nouă, denumită Oficiul pentru Licență Industrială, care să administreze Punctul de Contact Unic Electronic pentru Licențe industriale (”PCUEL”), parte integrată a sistemului de e-guvernare gestionat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. PCUEL oferă solicitanților o procedură electronică mai accesibilă pentru obținerea tuturor informațiilor necesare și depunerea cererilor și documentelor pentru acordarea sau reînnoirea licențelor existente, inclusiv posibilitatea de a face acest lucru de la distanță.

OUG 140/2022 elimină controalele duble și interzice, în favoarea solicitantului care a îndeplinit condițiile legale din România pentru acordarea licenței industriale unice, impunerea de condiții de acordare a licenței care dublează cerințe.

În funcție de riscul pe care îl presupune activitatea industrială asupra sănătății populației, în funcție de impactul asupra mediului, de siguranța la locul de muncă a angajatului și în funcție de consumul de energie utilizat în producția de bunuri, există trei clase de licențe industriale unice, respectiv: (i) licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad ridicat de risc; (ii) licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad mediu de risc; (iii) licența industrială unică pentru activitate industrială cu grad scăzut de risc. Aceste trei clase de risc determină durata de valabilitate a licenței industriale acordate, durata minimă prevăzută de lege fiind de doar 1 an.

Conform OUG 140/2022, în situația în care persoana juridică străină din afara UE sau SEE solicită acordarea de licență industrială unică, aceasta trebuie să fi înființat în România o societate sau o sucursală, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990.

În concluzie, este încă prea devreme pentru a spune dacă efectele OUG 140/2022 în ceea ce privește introducerea unui nou mecanism care vizează simplificarea procesului de obținere a diferitelor documente administrative (licențe, autorizații, avize, avize etc.) reprezintă un progres pentru diferitele domeniile de activitate industrială. Practic, impactul dispozițiilor din OUG 140/2022 privind procedura de obținere a unei licențe industriale unice rămâne de văzut.

Sursa: Ordonanța de Urgență nr. 140 din 19 octombrie 2022 privind licența industrială unică.

Tax & Legal Newsletter Decembrie 2022
Persoană de contact