Lista produselor cu risc fiscal ridicat

12. ianuarie 2022 | Reading Time: 1 Min

Autoritățile au publicat lista produselor cu risc fiscal ridicat (i.e. legume, fructe, băuturi alcoolice, construcții noi, produse minerale, îmbrăcăminte și încălțăminte), comercializate în tranzacții B2B, pentru care facturile sunt transmise prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Sursă: Ordinul nr.12 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, în forma sa publicată la data de 10 ianuarie 2022

 

Tax Flash_ Ianuarie 2022
Persoană de contact