Majorarea salariului minim brut pe țară

14. ianuarie 2020 | Reading Time: 1 Min

Începând cu 01 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program normal de lucru, devine 2.230 lei lunar (de la 2.080 lei).

Pentru personalul cu o vechime în muncă de cel puţin un an, încadrat pe o funcție care necesită studii superioare, salariul de bază minim brut este 2.350 lei lunar.

Sursă: Hotărâre Nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1010 din 16 decembrie 2019.

Tax & Legal Newsletter_decembrie_2019