Măsuri privind restructurarea obligațiilor bugetare

10. iulie 2020 | Reading Time: 1 Min

Au fost modificate anumite termene legate de restructurarea obligațiilor bugetare. Astfel, contribuabilii pot beneficia de restructurarea următoarelor obligații fiscale principale:

  • Restante la data de 31 iulie 2020;
  • Declarate de contribuabili sau stabilite de autorități după 01 august 2020, aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 31 iulie 2020;
  • Scadente între 21 martie 2020 și 31 iulie.

De asemenea, restructurarea se aplică (i) pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte autorități decât cele fiscale și (ii) pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare autorităților fiscale după 01 august 2020.

Noul termen pentru solicitarea restructurării este 31 decembrie 2020.

Sursă: Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial din 08 iulie 2020.

 

COVID-19 Tax Flash nr.16_10.07.2020
Persoană de contact