Modificarea Codului de Procedură Fiscală

8. septembrie 2022 | Reading Time: 2 Min

• Actul administrativ fiscal emis și transmis de către organele fiscale prin mijloace electronice (e.g. Spațiul Privat Virtual) se consideră a fi comunicat contribuabilului la data punerii la dispoziție a documentului (anterior, se aplica un termen de 15 zile de la data transmiterii documentelor).
• Ministerul Finanțelor va atribui un număr de identificare fiscală și va înregistra fiscal persoanele fizice nerezidente care au calitate de fondator, acționar, asociat sau administrator al unei societăți care a solicitat înregistrarea la Registrul Comerțului, exceptând cazul în care acestea sunt deja înregistrate fiscal și comunică acest aspect către Oficiului Național al Registrului Comerțului cel târziu a doua zi după înregistrarea societății. Anterior, obligativitatea comunicării înregistrării fiscale nu era prevăzută de legislație.
• Rezerva verificării ulterioare se anulează doar în cazul în care termenul de prescripție al dreptului de a stabili creanțe fiscale este îndeplinit sau în cazul în care situația fiscală a fost supusă unei verificări din partea organului fiscal, pentru care au fost emise raport de inspecție / raport de verificare și decizie de impunere, după caz.
• Durata efectuării inspecției fiscale pentru contribuabililor nerezidenți se stabilește la 180 de zile.
• După sesizarea organelor de urmărire penală, inspecția fiscală va înceta doar pentru acele obligații considerate a constitui infracțiuni penale (și sesizate organului fiscal competent), respectiv numai pentru perioadele fiscale care au făcut obiectul sesizării.
• De asemenea, se prevede obligația organului fiscal central și a organului fiscal local de a publica pe pagina de internet proprie lista contribuabililor care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante. Această listă se va publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Aceste modificări intră în vigoare începând cu data de 3 septembrie 2022.

Sursă: Ordonanță nr. 31 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma sa publicată la data de 31 August 2022

Tax & Legal Newsletter August 2022
Persoană de contact