Modificarea Codului Fiscal

29. noiembrie 2022 | Reading Time: 3 Min

În data de 26 noiembrie 2022 a fost transmisă spre promulgare (și așteaptă în prezent publicarea în Monitorul Oficial) Legea nr. 628 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. În fapt, este actul normativ prin care se aprobă, cu modificări și completări, Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 publicată în vara acestui an și care a adus o serie de noutăți în mediul fiscal românesc. Prezentăm în cele ce urmează principalele amendamente introduse prin Legea nr. 628/2022.

Impozitul pe profit

  • Activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea desfăşurată de către contribuabili. 

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor 

  • Se exclud din categoria veniturilor din consultanță veniturile din consultanță fiscală corespunzătoare codului CAEN 6920 “Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”. Cu alte cuvinte, companiile care obțin venituri din consultanță fiscală corespunzătoare codului CAEN 6920 în proporție de peste 20% din veniturile totale nu vor mai fi obligate să aplice prevederile Titlului II ”Impozitul pe profit” din Codul fiscal, dacă respectă restul condițiilor impuse prin lege pentru aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor.
  • Prevederile referitoare la noul plafon de 500.000 euro se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023, evitându-se astfel aplicarea retroactivă a modificării.
  • Companiile din sectorul HoReCa se vor putea afla începând cu anul 2023 în situația de a plăti atât impozit pe venitul microîntreprinderilor, cât și impozit pe profit.

Impozitul pe dividende 

În cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora.

Impozitul pe venit 

  • Pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde veniturile din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României. Anterior, indicatorul cifra de afaceri totală cuprindea atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și în afara României.

Obligația deținerii unui terminal POS 

  • Se aduc completări și clarificări, astfel că vor fi vizate de obligația deținerii unui terminal POS persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei. Totodată, este definită activitatea de prestări de servicii, explicația lipsind din forma publicată a OG nr. 16/2022.

Impozite și taxe locale 

  • Intrarea în vigoare a noilor dispoziții cu privire la impozitele și taxele locale prevăzute de OG nr. 16/2022 este amânată pentru anul 2025.

Sursă: Proiectul de lege nr. 628 / 2022 adoptata de către Camera Deputaților privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, în forma trimisă spre promulgare în data de 26.11.2022

Tax & Legal Newsletter Noiembrie 2022
Persoană de contact