Modificarea Codului Fiscal

27. decembrie 2022 | Reading Time: 3 Min

Prezentăm în continuare cele mai importante amendamente aduse Codului Fiscal: 

Impozitul pe profit

 • Aplicarea facilitărilor fiscale în materie de impozit pe profit pentru educația timpurie se suspendă până la 31 decembrie 2023 inclusiv.
 • Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor se deduc în limita de 5% aplicabilă cheltuielilor sociale.
 • În situația în care, ulterior depunerii formularului pentru redirecționarea impozitului pe profit pentru efectuarea de sponsorizări, valoarea impozitului pe profit datorat pentru acel an se rectifică în sensul diminuării acesteia, iar suma dispusă pentru redirecționare este mai mare decât suma care ar fi putut fi redirecționată, diferența de impozit pe profit este datorată de către contribuabili către bugetul de stat. 

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor 

 • Clarificările privind sumele redirecționate în plus pentru efectuarea de sponsorizări se aplică și în cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. 

Impozitul pe venit și contribuții sociale 

 • Amânarea aplicării facilităților fiscale pentru educația timpurie este extinsă și la nivelul impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale.
 • În cursul anului 2023, suma fixă de 200 lei/lună din venituri din salarii și asimilate salariilor primite de către salariații care desfășoară activități în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  1. nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
  2. venitul brut realizat din salarii si asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.
 • Condiția prevăzută la litera a. nu se consideră a fi îndeplinită dacă, între 9 decembrie 2022 – 31 decembrie 2023, salariul de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă este diminuat.
 • Măsura fiscală se extinde și la nivelul salariaților din sectorul agricol și industria alimentară care nu beneficiază de facilitările fiscale disponibile pentru aceste categorii. De asemenea, măsura poate fi aplicată și în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor obținute în baza unui raport de serviciu.
 • Măsura fiscală se aplică pentru veniturile aferente lunilor ianuarie – decembrie 2023.

TVA 

 • Termenul de suspendare a depunerii notificărilor 392A, 392B și 393 se extinde până la 31 decembrie 2023.
 • Începând cu 1 ianuarie 2023, măsurile de simplificare a TVA se extind și la nivelul comerciantului persoană impozabilă care dobândește calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 168/2022 emisă de Guvernul României privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma publicată la 8 decembrie 2022

Tax & Legal Newsletter Decembrie 2022
Persoană de contact