Modificarea pragurilor valorice Intrastat

7. noiembrie 2022 | Reading Time: 1 Min

Începând cu 1 februarie 2023, pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri vor crește de la valoarea de 900.000 lei la 1.000.000 lei, atât pentru fluxul de expedieri de bunuri, cât și pentru fluxul de introduceri de bunuri.

Sursă: Ordinul nr. 1493 emis de președintele Institutului Național de Statistică privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2023, publicat în data de 28 Octombrie 2022

Tax Newsletter Octombrie 2022
Persoană de contact