Modificarea termenelor de depunere a declarațiilor și a plății impozitului

10. septembrie 2020 | Reading Time: 1 Min

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, noul termen pentru depunerea declarației anuale și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor (până la data de 25 a celei de-a şasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, după caz).

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, noul termen pentru depunerea declaraţiei aferente trimestrului IV şi plata impozitului aferent acestui trimestru este 25 iunie inclusiv a anului următor.

Pentru contribuabilii plătitori de impozit HoReCa, noul termen pentru depunerea declaraţiei aferente semestrului II şi plata impozitului este 25 iunie inclusiv a anului următor.

Aceste prevederi se aplică în perioada 2021 – 2025.

Tax Flash 10 septembrie 2020
Persoană de contact