Modificarea unor termene și transparența fiscală a economiei digitale

2. aprilie 2021 | Reading Time: 3 Min

Autoritățile au introdus recent o serie de modificări / clarificări fiscale, după cum urmează: 

Impozit pe profit 

 • Aplicarea facilităților pentru educația timpurie se suspendă, începând cu data de 1 aprilie 2021, până la data de 1 ianuarie 2022. Amânarea aplicării este corelată și la nivelul impozitării veniturilor de natură salarială.
 • Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt deductibile limitat, aplicându-se limitările aferente cheltuielilor sociale.

Impozit specific (sector HoReCa) 

 • Se prelungește scutirea de la plata impozitului specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.

Taxa pe valoare adăugată 

 • În ceea ce privește declarația recapitulativă, nu se vor menționa operațiunile intracomunitare realizate cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu excepția operațiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în / din Irlanda de Nord.
 • Se prelungește termenul până la care contribuabilii pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, noul termen fiind 31 ianuarie 2022. 

Alte facilități fiscale 

 • Se prelungește termenul pentru depunerea cererii de restructurare a obligațiilor bugetare prevăzute de OUG 6/2019 de la 30 iunie 2021 la data de 31 ianuarie 2022 (notificarea intenției de restructurare trebuie depusă până la 30 septembrie 2021).
 • De asemenea, se prelungește și termenul de depunere a cererii pentru anularea obligațiilor accesorii de la 31 martie 2021 la 31 ianuarie 2022.
 • Se prelungește termenul de depunere a cererii referitoare la eșalonarea la plată (forma simplificată) până la 30 septembrie 2021.
 • Accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterior datei de 31 martie 2020 apărute ca urmare a unor inspecții fiscale aflate în derulare la 29 martie 2021 sau a unor inspecții fiscale începute după 29 martie 2021 dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 se pot anula, în anumite condiții. 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 19 /2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal, în forma publicată la 29 martie 2021

Case de marcat electronice 

 • S-a publicat procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale
 • Conectarea caselor de marcat se va realiza la următoarele termene:
  • Până la 30 iunie 2021 pentru contribuabilii mari;
  • Până la 30 noiembrie 2021 pentru contribuabilii mici și mijlocii;
  • La data instalării caselor de marcat electronice, pentru achizițiile care au loc ulterior datei de 01 decembrie 2021.

Sursă: Ordinul nr. 435 / 2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în forma publicată la 30 martie 2021

Noutăți legislative la nivelul UE 

Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi reguli de transparență fiscală aplicabile platformelor digitale (DAC7), în legătură cu activitățile economice desfășurate de vânzători (persoane fizice și juridice) pe acele platforme, cum ar fi vânzări de bunuri, închirieri de bunuri imobile etc.

Prevederile vor trebui implementate în legislația națională până la 31 decembrie 2022 și vor intra în vigoare începând cu 01 ianuarie 2023.

Sursă: Comunicatul de presă al Consiliului European publicat la data de 22 Martie 2021

Tax & Legal Newsletter Martie 2021
Persoană de contact