Modificări adoptate prin Legea 21/2023 în domeniul investițiilor în resurse de energie regenerabile

1. februarie 2023 | Reading Time: 3 Min

Publicata in Monitorul Oficial la data de 10 ianuarie 2023, Legea 21/2023 pentru modificarea Legii construcțiilor nr. 50/1991 („Legea 21/2023”) a intrat în vigoare la 13 ianuarie 2023 și a adus clarificări legislative în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă în România.

Legea 21/2023 aduce o corelare mult așteptată între două acte normative, care au fost adoptate în vara anului 2022 în legătură cu procesul de autorizare pentru proiecte de energie regenerabilă. Astfel, aceasta vizează neconcordante din Legea nr. 254/2022 pentru modificarea Legii construcțiilor nr. 50/1991 și Legea nr. 262/2022 pentru modificarea Legii funciare nr. 18/1991 și ale Legii construcțiilor nr. 50/1991.

Legea 254/2022 a introdus în Legea funciară nr. 18/1991 excepția de la restricția de a construi proiecte pe terenuri extravilane, care se referă la investiții în acele proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile și care se încadrează pe o suprafață maximă de 50 de hectare. Potrivit noilor prevederi, astfel de proiecte pot fi dezvoltate în baza simplă a autorizației de construire și a aprobării schimbării destinației agricole a terenului pe care se află obiectivele de investiții. Ulterior, când Legea 262/2022 a fost adoptată, nu s-a făcut referire la această excepție și în legea construcțiilor, care permite eliberarea autorizațiilor de construire fără aprobarea prealabilă a unei documentații de amenajare a teritoriului și/sau a documentației de urbanism.

Potrivit Legii 21/2023, începând cu data de 13 ianuarie 2023, pentru obiectivele de investiții specifice producției de energie electrică din surse regenerabile pentru suprafețe de teren extravilan de maxim 50 hectare, având clasele de fertilitate a solului III, IV și V, se admite construirea numai pe baza autorizației de construire și a aprobării schimbării destinației agricole a terenului, fără necesitatea aprobării prealabile a unui Plan de Zonare (PUZ) pentru astfel de proiecte.

De asemenea, se remarcă lipsa normelor tranzitorii din Legea 21/2023 pentru proiectele aflate deja în faza de autorizare (având certificate de urbanism deja eliberate sau aflate în curs de autorizare pe procedura PUZ), ceea ce poate crea probleme în practică. De asemenea, Legea 21/2023 nu modifică Legea urbanismului nr. 350/2001 astfel încât să prevadă, în mod specific, o excepție similară de la regulile care impun existența prealabilă a unui Plan General de Urbanism (PUG) sau a unui Plan Zonal (PUZ) ca condiție suspensivă pentru eliberarea oricărei autorizații de construire.

Trebuie remarcat totuși că există interes din partea Parlamentului României asupra proiectelor de energie regenerabilă și se observă preocuparea pentru eliminarea inconsecvențelor și ambiguitățile legislative în legătură cu acest sector strategic. Cu toate acestea, rămâne de văzut în ce măsură obiectivul stabilit prin adoptarea Legii 21/2023 a fost îndeplinit, acela de a simplifica procesul birocratic necesar prin eliminarea unui pas obligatoriu în cadrul procedurii de dezvoltare a capacităților de producție de energie electrică din surse regenerabile, respectiv obținerea PUZ-ului. 

Sursa: Legea nr. 21 din 9 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Tax & Legal Newsletter Ianuarie 2023
Persoană de contact