Modificări aduse Codului de procedură fiscală

31. octombrie 2021 | Reading Time: 1 Min

Autoritățile au amânat termenul de preluare a activității de soluționare a contestațiilor de către Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 martie 2022 (anterior 1 octombrie 2021).

Sursă: Ordonanță de urgență nr. 107/2021 pentru modificarea articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct. 9 și art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, în forma publicată la 30 septembrie 2021

Tax & Legal Newsletter Octombrie 2021
Persoană de contact