Modificări aduse Codului de procedură fiscală

29. noiembrie 2022 | Reading Time: 2 Min

S-a aprobat lista subcriteriilor de risc analizate de către organul fiscal în vederea stabilirii clasei de risc fiscal a contribuabililor.

Subcriteriile de risc fiscal, dezvoltate pe baza criteriilor generale de risc fiscal, sunt următoarele:

a). pentru criteriul cu privire la înregistrarea fiscală, se introduc subcriterii ce vizează:

  • neînregistrarea în scopul declarării și plății obligațiilor fiscale (e.g. în scopuri de TVA, impozit pe profit, impozit pe venitul microîntreprinderilor, contribuții sociale etc.)
  • neînregistrarea fiscală în cazul desfășurării de activități, obținerii de venituri și altor situații prevăzute de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală.

b). pentru criteriul cu privire la depunerea declarațiilor fiscale, se stabilesc subcriterii privind depunerea cu întârziere/ nedepunerea/ depunerea eronată a declarațiilor fiscale.

c). în ceea ce privește nivelul de declarare, se introduc subcriterii ce vizează:

  • incoerența sau neconcordanța datelor din declarațiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil și față de informațiile transmise de terți;
  • declararea incorectă a cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor de către contribuabil;
  • reducerea profitabilității.

d). pentru criteriul cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori, se stabilesc subcriterii privind plata cu întârziere/ neachitarea obligațiilor fiscale și insolvabilitatea contribuabililor.

În plus, pentru fiecare dintre criteriile generale de risc fiscal amintite mai sus, se analizează și riscurile asociateacționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane.

Surse: Ordinul nr. 2017 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicat în data de 17 Noiembrie 2022.

Tax & Legal Newsletter Noiembrie 2022
Persoană de contact