Modificări aduse Codului Fiscal

23. decembrie 2021 | Reading Time: 3 Min

Taxa pe valoare adăugată 

  • A fost introdusă o nouă reglementare legală privind majorarea plafonului de la 450.000 lei la 700.000 lei, pentru aplicarea cotei de TVA 5% în cazul livrării locuințelor către persoane fizice. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2022, orice persoană fizică poate achiziționa, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică / alte persoane fizice o singură locuință cu cota redusă de 5%.
  • Atât în cazul livrărilor de proprietăți locative efectuate conform prevederilor enunțate mai sus, cât și în cazul livrărilor sub pragul de 450.000 lei, cota redusă de TVA se aplică numai în cazul locuințelor care pot fi locuite ca atare la momentul livrării.
  • În plus, de la aceeași dată, cota redusă de TVA (i.e. 5%) se va aplicabilă și în cazul livrărilor de energie termică în sezonul rece destinate populației și altor categorii de consumatori (i.e. spitale publice și private, organizații neguvernamentale și furnizori de servicii sociale). Sezonul rece este definit ca fiind perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

Impozit pe venit și contribuții sociale 

  • La 01 ianuarie 2022, plafonul neimpozabil în cazul cadourilor în bani și / sau în natură oferite de angajatori va crește de la suma de 150 RON la suma de 300 RON.
  • Începând cu 1 ianuarie 2022, la stabilirea venitului impozabil lunar din pensii, la deducerea sumei neimpozabile lunare de 2.000 RON se poate adaugă și deducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate, acolo unde este cazul.
  • Se elimină exceptarea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii ce depășesc lunar suma de 4.000 RON.
  • Obligațiile declarative pentru veniturile obținute de persoanele fizice din pensii din străinătate urmează să fie introduse începând cu veniturile aferente anului 2022.

Impozit pe profit

  • Se amână aplicarea stimulentelor pentru cheltuielile cu educația timpurie de la 1 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2022. Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a creșelor și grădinițelor vor fi supuse regulilor de deductibilitate pentru cheltuieli sociale. 

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în forma sa publicată la data de 18 decembrie 2021 

Modificări privind cota redusă pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste

Începând cu 1 ianuarie 2022, cota redusă de TVA 5% pentru livrările de manuale școlare, cărți, ziare și reviste se va aplica în cazul bunurilor pentru care livrarea are loc pe suport fizic și / sau pe cale electronică.

Începând cu această dată, cota de TVA de 19% pentru bunurile destinate exclusiv sau în principal publicității se aplică și pentru manualele școlare, cărțile, ziarele și revistele care au, în totalitate sau în mod predominant, un conținut video sau un conținut muzical audio (anterior, aceasta cotă se aplica pentru livrarea de cărți, ziare și reviste destinate în principal sau exclusiv publicității).

Sursă: Legea nr. 291/2021 pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. A) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în forma sa publicată la data de 10 decembrie 2021

Cota redusă pentru livrări de lemn de foc

Începând cu 1 decembrie 2021, cota redusă de 5% se va aplica și în cazul livrărilor de lemn de foc efectuate către persoane fizice, persoane juridice sau alte entități, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv școli, spitale, dispensare medicale și unități de asistență socială, dacă se îndeplinesc anumite criterii.

Sursă: Legea nr. 286/2021 pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în forma sa publicată la data de 9 decembrie 2021 și Legea nr. 287/2021 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în forma sa publicată la data de 9 decembrie 2021

Tax Newsletter 23.12.2021
Persoană de contact