Modificări aduse normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare și constituirea Registrului național al experților (REXCD)

10. noiembrie 2022 | Reading Time: 2 Min

În luna octombrie, autoritățile au publicat două noi ordine ce aduc clarificări cu privire la aplicarea stimulentelor fiscale prevăzute de Codul fiscal pentru activitățile de cercetare – dezvoltare. Noile prevederi devin aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2023.Acestea includ:

  • Au fost actualizate condițiile care trebuie îndeplinite de activitățile de cercetare-dezvoltare pentru acordarea stimulentului fiscal: (i) acestea trebuie să fie prezentate ca parte a unui proiect care să conțină: scopul și obiectivele proiectului, domeniul de cercetare – dezvoltare, perioada de desfășurare, resursele alocate, bugetul proiectului, categoria rezultatului activității de cercetare dezvoltare și caracterul inovativ; (ii) activitățile trebuie să fie activități de cercetare aplicativă și/sau dezvoltare tehnologică. În cadrul activităților de dezvoltare tehnologică se iau în considerare activitățile de dezvoltare experimentală.
  • În vederea aplicării stimulentelor fiscale prevăzute în Codul fiscal, contribuabilii (cu excepția marilor contribuabili) pot solicita certificarea activității de către un expert înscris în REXCD. Marii contribuabili au obligația solicitării unei astfel de certificări de către un expert înscris în REXCD.
  • S-a aprobat constituirea RECXD care, potrivit comunicatelor emise de autorități, va deveni funcțional începând cu 1 ianuarie 2023.
  • Pentru obținerea certificării, contribuabilul solicită expertiza, urmând ca autoritatea de stat pentru cercetare – dezvoltare să desemneze un expert în vederea efectuării acesteia.
  • După furnizarea raportului de expertiză de către expertul desemnat, în cazul în care contribuabilul formulează obiecțiuni, se inițiază de către autorități o procedura de conciliere a părților. Procesul de conciliere se finalizează prin înțelegea părților cu privire la modificarea raportului de expertiză.
  • Ulterior finalizării raportului, în cazul în care concluzia raportului este una favorabilă, se emite certificatul de expertiză, în termen de 10 zile lucrătoare. Acesta va fi utilizat la solicitarea organul fiscal pentru aplicarea stimulentelor fiscale prevăzute în Codul fiscal.
  • Ulterior, independent de concluziile raportului de expertiză, autoritățile pot iniția o verificare a procesului de expertiză, în scopul exclusiv de a constata eventualele vicii de procedură. Constatarea unor vicii de procedură atrage reluarea expertizei.

Surse: Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 3265/21453/2022 privind modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare – dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat la data de 4 octombrie 2022. 

Ordinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării  nr. 21578/2022 privind aprobarea constituirii Registrului național al experților pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare — REXCD, a Metodologiei de selecție pentru Corpul de experți și a Normelor metodologice privind expertiza în vederea certificării activității de cercetare-dezvoltare, publicat la data de 31 octombrie 2022

Tax Newsletter Octombrie 2022
Persoană de contact