Modificări aduse Ordonanței 33 / 2020 privind bonificațiile

10. septembrie 2020 | Reading Time: 1 Min

La definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, bonificaţia se scade din valoarea impozitului pe profit anual (calculat după scăderea eventualelor sume reprezentând credit fiscal, scutiri, etc.). Suma aferentă bonificaţiei care se ia în calcul nu poate depăși nivelul impozitului pe profit anual.

Contribuabilii cu an fiscal modificat care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit (precum și cei care aplică sistemul anual și care nu au datorat impozit pentru primul an fiscal modificat) beneficiază de bonificațiile prevăzute de lege prin raportare la diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal (inclusiv pentru impozitul care are scadență în perioada 26 decembrie 2020 – 25 februarie 2021). Contribuabilii care nu au beneficiat de bonificații pot depune declarații rectificative pentru diferenţa de impozit pe profit datorat, determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv.

Bonificaţia se acordă şi pentru impozitul pe profit datorat care se stinge cu impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali precedenţi.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii / creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative publicată în 4 septembrie 2020.

Tax Flash 10 septembrie 2020
Persoană de contact