Modificări aduse regimului valutar

31. august 2020 | Reading Time: 3 Min

Regulamentul nr. 4 din 2005 privind regimul valutar a Băncii Naționale a României („BNR”) a fost modificat prin Regulamentul nr. 7/2020, intrat în vigoare în data de 7 august 2020, iar principalele modificări aduse regimului valutar se referă la:

1. Posibilitatea de a efectua anumite operațiuni între rezidenți și în valută, nu doar în monedă națională (RON). În cadrul acestor operațiuni se includ, fără a avea caracter limitativ, operațiunile reprezentând:
– repartizarea de dividende;
– fluxuri financiare generate de acordarea de credite;
– constituirea de depozite;
– tranzacțiile cu titluri de valoare.

2. Categoriile de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută. Modificările au în vedere categoriile de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută cu alți rezidenți în următoarele situații:

a) persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim «lohn», pe baza contractelor de colaborare încheiate între rezidenți și în măsura în care colaboratorii rezidenți sunt nominalizați, dacă este cazul, în autorizația de perfecționare activă;

b) persoanele juridice, pentru plățile efectuate către furnizori și subfurnizori, aferente bunurilor și serviciilor care intră în componenta produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate. Nu se includ în această categorie bunurile cumpărate de la furnizori și subfurnizori rezidenți, destinate comercializării la export ca atare/direct, în aceeași formă în care au fost cumpărate, fără ca exportatorul să fi creat valoare adăugată respectivelor bunuri.

3. Entitățile care pot desfășura activități de schimb valutar. Regulamentul 7/2020 completează Regulamentul Valutar cu o noua secțiune privind detalierea segmentelor pieței valutare. Astfel, conform Regulamentului 7/2020, piața valutară este compusă din următoarele segmente:

a) piața valutară interbancară pe care se efectuează tranzacții valutare de către instituțiile de credit, precum si de BNR;

b) piața valutară a entităților autorizate să efectueze activități de schimb valutar, și anume:

– casele de schimb valutar și entitățile care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică și au în obiectul de activitate operațiuni de cumpărare de valute, autorizate sa desfășoare activitate de schimb valutar pentru persoanele fizice; și
– entitățile care desfășoară activitate de schimb valutar pe baza unor prevederi legale exprese și au stipulate activitățile de schimb valutar în actele constitutive care le reglementează înființarea și funcționarea.

Regulamentul 7/2020 prevede că este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar de către alte entități decât cele prevăzute mai sus.

Totodată, este definită activitatea de schimb valutar ca fiind acea activitate desfășurată în calitate de cumpărător/vânzător de valute cotate și necotate contra monedei naționale la un curs de schimb stabilit între părți, care se realizează prin încasarea/plata contravalorii schimbului efectuat.

Sursă: Regulamentul nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial nr. 711, în data de 7.08.2020.

Legal Newsletter August 2020
Persoană de contact