Modificări ale Codului Fiscal

30. octombrie 2023 | Reading Time: 5 Min

A fost promulgată legea privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt introduse, printre altele, o serie de modificări fiscale. Principalele modificări fiscale sunt redate succint mai jos:

1.1. Impozit pe profit / Impozit minim pe cifra de afaceri 

Începând cu 1 ianuarie 2024, se introduce impozitul minim pe cifra de afaceri pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro.

Astfel, în situația în care, pentru anul de calcul, contribuabilii determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri, aceștia vor datora impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Impozitul minim se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri calculate astfel: veniturile totale minus venituri scutite (e.g. venituri neimpozabile, veniturile aferente costurilor stocurilor de produse / serviciilor în curs de execuție, venituri din subvenții etc.) minus amortizarea contabilă a activelor achiziționate sau produse începând cu 1 ianuarie 2024. Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină înainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenți.

Sunt prevăzute reguli speciale pentru grupurile fiscale și pentru contribuabilii care aplică sistemul de plăți anticipate.

1.2. Impozit suplimentar pentru instituțiile de credit

Instituțiile de credit (societăți române și sucursale ale societăților străine) datorează, începând cu 1 ianuarie 2024, un impozit pe cifra de afaceri în cuantum de 2%, suplimentar impozitului pe profit. Începând cu 2026, cuantumul va fi de 1%.

Acest impozit va reprezenta cheltuială nedeductibilă pentru calculul impozitului pe profit.

1.3. Impozit suplimentar pentru societățile de petrol și gaze

Societățile care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturale și care, în anul precedent, înregistrează o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, datorează un impozit suplimentar de 0,5% pe cifra de afaceri. Acest impozit reprezintă cheltuială nedeductibilă pentru calculul impozitului pe profit.

1.4. Impozit pe venitul microîntreprinderilor

Începând cu 1 ianuarie 2024, microîntreprinderile vor fi impozitate cu următoarele cote:

 • 1%, dacă veniturile nu depășesc 60.000 euro și dacă activitățile nu corespund anumitor coduri CAEN din domeniile IT, HoReCa, juridic, asistență medicală și stomatologică.
 • 3%, dacă veniturile depășesc 60.000 euro sau dacă activitățile corespund anumitor coduri CAEN din domeniile IT, HoReCa, juridic, asistență medicală sau stomatologică.

1.5. Impozit pe venit și contribuții sociale 

 • Domeniul IT: începând din noiembrie 2023, sunt supuse impozitului de 10% veniturile brute lunare care depășesc 10.000 lei. Măsura ar urma să se aplice până la 31 decembrie 2028.
 • Construcții și sectorul agroalimentar: începând cu veniturile salariale aferente lunii noiembrie, este eliminată scutirea de contribuții de asigurări sociale de sănătate (10%).
 • Tichete de masă și vouchere de vacanță: din 2024, acestea vor fi supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate (10%).
 • Venituri din activități independente: începând cu 2024, plafonul maxim pentru calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se majorează de la 24 la 60 de salarii minime brute.
 • Venituri a căror sursă nu a fost identificată: începând cu 1 iulie 2024, veniturile constatate de organele fiscale se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate.

1.6. Taxa pe valoare adăugată

Începând cu 1 ianuarie 2024, sunt majorate cotele de TVA pentru o serie de produse și servicii, precum:

 • 9% (cota crescută de la 5%) pentru: livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice / panouri solare termice / pompe de căldură, accesul la evenimente sportive etc.
 • 19% (cotă crescută de la 9%) pentru: livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.
 • 19% (cotă crescută de la 5%): accesul la facilități sportive, livrarea de alimente eco / tradiționale etc.

1.7. Impozit pe bunuri imobile și mobile

Începând cu 1 ianuarie 2024, se va aplica un impozit special pentru bunuri imobile / mobile de valoare mare, astfel:

 • 0,3% – pentru persoanele fizice care, la 31 decembrie a anului anterior, au în proprietate clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare impozabilă depășește 2.500.000 lei. Impozitul se aplică asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de organul fiscal local, și plafon, și se plătește până la data de 30 aprilie a anului fiscal curent.
 • 0,3% – pentru persoanele fizice și juridice care dețin autoturisme înmatriculate / înregistrate în România, a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se aplică asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafon și se plătește până la 31 decembrie a anului fiscal curent. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul fiscal în care a fost recepționat autoturismului (sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la termenul de 5 ani, dacă autoturismul a fost achiziționat anterior 2024).

1.8. Sistemul RO E-factura

Începând cu 1 ianuarie 2024, sistemul de facturare electronică va deveni obligatoriu pentru:

 • Livrările de bunuri / servicii cu locul în România, efectuate în relația B2B și în relația cu instituțiile publice (altele decât B2G) de către persoanele impozabile stabilite în România (i.e. societățile cu sediul în România sau sediile fixe din România ale societăților străine), indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA în România.
 • Livrările de bunuri / servicii care au locul livrării / prestării în România, efectuate în relația B2B de persoanele nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România.

Începând cu 1 iulie 2024, pentru tranzacțiile efectuate între persoane impozabile stabilite în România, se vor accepta în scopul exercitării dreptului de deducere a TVA doar facturile transmise în sistemul RO e-Factura.

Termenul legal pentru transmitere facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii lor, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la a 15-a zi a lunii următoare celei în care se produce faptul generator al TVA.

Nerespectarea cerințelor privind utilizarea sistemului RO e-Factura atrage după sine amenzi cuprinse între 1.000 – 10.000 lei. Noile reglementări prevăd o perioadă de grație de 3 luni pentru aplicarea acestor contravenții.

În plus, începând cu 1 iulie 2024, în relația B2B, primirea și înregistrarea de către destinatari a facturilor, fără ca acestea să fi fost raportate prin sistemul RO e-Factură, va fi supusă unei sancțiuni egale cu cuantumul TVA înscris în factură. 

Sursa: Legea nr.296 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în data de 27 octombrie 2023

Tax Newsletter Octombrie 2023
Persoană de contact