Modificări ale Codului Fiscal

2. aprilie 2024 | Reading Time: 3 Min

A fost promulgată ordonanța de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt introduse, printre altele, o serie de modificări fiscale. Principalele modificări fiscale sunt redate succint mai jos:

  • Impozitul minim pe cifra de afaceri

Sunt exceptați de la aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri contribuabilii reglementați / licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei care obțin venituri din activități de distribuție / furnizare / transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de peste 95% din veniturile totale, din care se scad veniturile scutite cuprinse în indicatorul Vs.

  • Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

În sensul aplicării regimului microîntreprinderilor, o persoană juridică română este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

  • Persoana juridică română deține (direct sau indirect) la o altă persoană juridică română peste 25% din titlurile de participare sau drepturile de vot ale acesteia sau are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație / conducere / supraveghere al acestei alte persoane juridice;
  • O altă persoană juridică română deține (direct sau indirect) peste 25% din titlurile de participare / drepturile de vot ale persoanei juridice române care îndeplinește condiția de întreprinderi legate sau aceasta altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație / conducere / supraveghere al persoanei juridice române care îndeplinește condiția de întreprinderi legate;
  • Două persoane juridice române sunt legate dacă acestea sunt deținute (direct sau indirect) în proporție de peste 25% de o altă persoană. În situația în care acționarul celor două societăți este o persoana juridică română, atunci verificarea limitei de 500.000 EUR se va face luând în considerare și veniturile acționarului;
  • Persoana juridică română îndeplinește condiția de întreprinderi legate dacă are unul sau mai mulți acționari care dețin (direct sau indirect) minimum 25% din titlurile sale de participare sau drepturile sale de vot, și care desfășoară și activități economice prin intermediul unei persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / întreprinderi familiale / altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În acest caz, veniturile acționarilor înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau, după caz, norma anuală de venit, se cumulează cu veniturile realizate de persoana juridică română și de alte întreprinderi legate.

Plafonul de 500.000 EUR se verifică luând în calcul veniturile persoanei juridice române cumulate cu (i) veniturile întreprinderilor sale legate și cu (ii) o pătrime din norma anuală de venit stabilită pentru anul fiscal curent a persoanelor fizice autorizate / întreprinderilor individuale / întreprinderilor familiale / altei forme de organizare a unei activități economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, care calculează impozitul pe venit pe baza normei anuale de venit.

Elementele care se iau în calcul pentru determinarea plafonului de 500.000 EUR sunt cele care constituie baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Noile prevederi se aplică inclusiv pentru verificarea încadrării ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.

Prin excepție, pentru anul 2024, termenul pentru comunicarea aplicării regimului microîntreprinderilor se extinde până la 15 aprilie 2024 (în genere, acesta este 31 martie).

Contribuabilii care au comunicat aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, respectiv ieșirea din acest sistem, până la 29 martie 2024 depun, după caz, o nouă declarație de mențiuni pentru încadrarea în noile condiții aplicabile regimului microîntreprinderilor.

Sursa: Ordonanță de urgență nr. 31 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în data de 29 martie 2024.

Tax & Legal Newsletter Martie 2024
Persoană de contact