Modificări de ordin fiscal

31. ianuarie 2022 | Reading Time: 2 Min

Modificări aduse Declarației unice 

Autoritățile fiscale au publicat noul model al formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Noul formular conține secțiuni adiționale și va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021.

Formularul se va folosi și pentru declararea impozitului pentru veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022.

Sursă: Ordinul nr. 2.127/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, în forma publicată la 05 ianuarie 2022

Modificări în domeniul energiei electrice 

Potrivit Legii nr. 259/2021, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferența dintre prețul mediu lunar de vânzare al energiei electrice și prețul de 450 lei/MWh se impozitează cu o cotă de 80%.

Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică se calculează pe perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Acest impozit se declară de către producătorii de energie electrică (cu excepția producătorilor de energie electrică pe baza de combustibili fosili) până cel târziu în data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Acest impozit  trebuie declarat prin formularul 100, care a fost modificat de autoritățile fiscale pentru a cuprinde această nouă obligație.

Prin excepție, impozitul datorat pentru perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2021 s-a declarat până la 25 ianuarie 2022.

Sursă: Ordinul nr. 64 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aplicarea prevederilor art. II din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, în forma sa publicată la data de 19 ianuarie 2022 

Alte noutăți fiscale 

Parlamentul României a adoptat legea de ratificare a Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (MLI).

Sursă: Legea nr. 5 privind ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris la 7 iunie 2017, în forma publicată la 10 ianuarie 2022

Tax & Legal Newsletter Ianuarie 2022
Persoană de contact