Modificări în legislația privind piața energiei – plafonare preturi energie

5. octombrie 2022 | Reading Time: 4 Min

A fost adoptată Ordonanța de Urgență nr. 119/2022 care modifică Ordonanța de Urgență nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale, pentru perioada cuprinsă 1 aprilie 2022-31 martie 2023 („Ordonanta 27”), dar modifică și alte acte normative din domeniul energiei.

Modificările legislative în acest domeniu apar ca un răspuns la creșterea prețurilor și a dezechilibrelor de pe piața energiei. Cu toate că, la o primă vedere, Ordonanța 27 ar părea să protejeze consumatorul final, cu preocuparea pentru a asigura o oarecare stabilitate, opiniile exprimate de către companiile din domeniul energetic sunt în sens contrar, respectiv că ea generează confuzie și incertitudine, atât timp cât facturile se emit zilnic, fără posibilitatea de a ține pasul cu noile modificări legislative, iar consumatori finali sunt mai afectați, chiar și prin plafonarea prețurilor la energie.

Deși denumirea Ordonanței 27 face referire la ”clienți finali”, energia electrică și gazele naturale parcurg un circuit până la consumatorul final. Actul normativ introduce obligația producătorilor de energie electrică, entităților agregate de producere a energiei electrice, traderilor, furnizorilor care desfășoară activitatea de trading și agregatorilor care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, de a plăti o contribuție de solidaritate sau taxă de solidaritate. Taxa va fi determinată conform formulei de calcul din Ordonanța 27 și vizează inclusiv vânzarea de energie electrică la export sau în cazul livrării intracomunitare.

Contribuția de solidaritate se va face la Fondul de Tranziție Energetică, se declară și se plătește de către vânzătorul de energie electrică și/sau gaze naturale, cu scopul de a reconsidera anumite elemente ale schemei de sprijin și în vederea asigurării aplicării la nivel unitar a acesteia de către toți operatorii din piața de energie. Care este consecința creării acestui fond de tranziție energetică? Se dorește o mai bună funcționalitate a pieței de energie și a unui nivel adecvat de protecție a consumatorilor.

În ce măsură este protejat consumatorul final prin introducerea acestor modificări? Având în vedere că prețul angro al energiei este una dintre componentele facturii finale la energie electrică și gaze naturale pe care o plătesc consumatorii, legiuitorul a instituit plafonarea prețurilor. Prin urmare, Ordonanța 27 prevede nu doar plafonarea/compensarea preturilor raportat la un anumit consum, ci și modul de facturare pentru diferența de consum lunar.

Entitățile economice cu activități de trading în domeniul energiei au fost în vizorul legiuitorului atunci când s-a adoptat OUG 119/2022, fiind reglementate o serie de măsuri de impact asupra lor precum: a) obligația de a raporta la ANRE contractele bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă în termenul de doar 2 zile lucrătoare de la data încheierii; b) orice excedent al procentului de 2% profit va fi considerat contribuție, traderii nemaiputând înregistra profituri mai mari de 2%; c) se descurajează practica din zona de trading, ce constă în crearea unor prețuri în cascadă, în creștere, mult superioare costurilor de producție sau de achiziție, la care chiar și traderii au achiziționat energia de pe piață. Împotriva unei astfel de practici se prevede aplicarea

amenzii cu 5% din cifra de afaceri pentru vânzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi si/sau furnizori cu activități de trading, in scopul vădit de a creste prețurile.

Rămâne întrebarea cum se va determina ”scopul vădit de crește prețul” pentru ca ANRE să aplice sancțiunile prevăzute de ordonanță? Așteptăm maximă precauție din partea ANRE, dar și atenție sporită din partea traderilor din domeniul energiei.

Cu titlu de noutate, Guvernul a decis că Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor a societăților de producție de energie electrică unde este acționar majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale acționarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, a strategiei de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

O reacție din partea Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) și a Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER) a apărut imediat după adoptarea Ordonanței 27. Se anticipează o deteriorare semnificativă a situației financiare a operatorilor economici din zona de furnizare şi distribuție a energiei, prin impunerea unor pierderi financiare și economice semnificative, nerecunoscute prin modalitatea de rambursare sau în tariful de distribuție.

Sursa: Ordonanță de Urgență nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Legal Newsletter Septembrie 2022
Persoană de contact