Modificări legislative în sprijinul cetățenilor ucraineni

24. martie 2022 | Reading Time: 4 Min

În data de 7 martie 2022, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară („OUG 20/2022”), intrând în vigoare la 8 martie 2022.

OUG 20/2022 vine în implementarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022, prin care au fost introduse primele măsuri de protecție temporară, ca urmare a afluxului masiv de persoane care fug din Ucraina din cauza războiului. Protecția temporară reprezintă un mecanism de urgență care urmărește să ofere protecție imediată și colectivă persoanelor strămutate care nu se pot întoarce în țara de origine.

În primul rând, OUG 20/2022 extinde aplicarea art. 1 alin. (1) din OUG 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina („OUG 15/2022”) și beneficiarilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382. Astfel, prevederile cu privire la acordarea de hrană, îmbrăcăminte, materiale de igienă personală, transport, precum și dreptul de a primi gratuit asistență medicală și tratament corespunzător (prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat) și dreptul de a fi incluși în programele naționale de sănătate publică, aplicabile persoanelor care nu solicită azil în România, dar care sunt stabilite în cadrul taberelor temporare de cazare ori în cadrul altor locații de cazare organizate de autorități, se vor aplica prin extindere cetățenilor ucraineni cu reședința în Ucraina înainte de 24 februarie 2022, apatrizilor și resortisanților țărilor terțe care beneficiau de protecție internațională sau de o protecție națională echivalentă în Ucraina înainte de acest moment și membrilor de familie ai acestor persoane.

În plus, OUG 20/2022 introduce măsuri de sprijin în următoarele domenii:

  • Dreptul la muncă: cetățenii ucraineni intrați legal pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, pot fi încadrați în muncă fără a fi nevoie de avizul de angajare și le este prelungit dreptul de ședere în scop de muncă fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere. În plus, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an, cetățenii ucraineni care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, pot fi încadrați în muncă în baza declarației pe propria răspundere a acestora că îndeplinesc condițiile necesare ocupării locului de muncă pe care urmează să fie încadrați și nu au antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară sau urmează să o desfășoare pe teritoriul României. Prin excepție, anumite profesii rămân supuse regulilor de recunoaștere a competențelor profesionale.

De asemenea, cetățenii ucraineni pot avea acces la sistemul asigurărilor pentru șomaj, la măsurile de prevenire a șomajului și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă.

  • Donații, sponsorizări și facilități fiscale: până la 31 decembrie 2022, persoanele fizice și persoanele juridice pot dona sume de bani într-un cont distinct, deschis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Sumele donate se pot deduce integral din rezultatul fiscal în cazul plătitorilor de impozit pe profit, iar pentru plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor se scad integral din baza impozabilă. De asemenea, persoanele fizice care determină venitul net anual, în sistem real, pot deduce sumele donate. În sfera TVA, bunurile și serviciile acordate gratuit în scop umanitar de către persoane impozabile, persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina vor fi considerate bunuri și servicii acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat.
  • Educație: este garantat dreptul la educație în unitățile de învățământ din România în aceleași condiții cu antepreșcolarii, preșcolarii și elevii români pentru minorii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, inclusiv pentru cei care nu solicită protecție potrivit Legii azilului. De asemenea, ei vor avea dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale. 
  • Asistență medicală: cetățenii ucraineni care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale, altele decât în cazuri de urgență, beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și de medicamente, materiale, dispozitive și servicii medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, întocmai ca asigurații români, fără plata contribuției corespunzătoare.

La cerere, putem oferi mai multe detalii despre formalitățile de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni, precum și despre alte modalități în care puteți sprijini activ eforturile private și publice de ajutorare.

Sursa – Ordonanța de urgență nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară – publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 08 martie 2022

Persoană de contact