Modificări privind avizul de securitate la incendiu

1. septembrie 2021 | Reading Time: 2 Min

În data de 30 iunie, 2021 a fost modificat cadrul legislativ privind avizul de securitate la incendiu. Printre cele mai importante modificări, enumerăm:

  • începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi ori de modificare și/sau schimbare a destinației celor existente se face numai după obținerea avizului de securitate la incendiu;
  • va fi necesară obținerea avizului de securitate la incendiu și pentru următoarele situații:
  1. modificări de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale ușoare;
  2. schimbarea de destinație, numai în situația în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construire/desființare pentru care legea prevede emiterea autorizației de construire/desființare cu încadrarea în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate;
  3. lucrări de intervenții în scopul implementării măsurilor necesare conform legislației prevenirii și stingerii incendiilor în vigoare, respectiv executarea instalațiilor specifice prevenirii şi stingerii incendiilor, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu; lucrări de compartimentare provizorie nestructurală, precum și la schimbarea destinației construcțiilor, atunci când aceste lucrări se pot executa, potrivit legii, fără autorizație de construire.
  • punerea în funcțiune a construcțiilor și amenajărilor noi și a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare și/sau schimbare a destinației se face numai după obținerea autorizației de securitate la incendiu, nerespectarea acestei condiții fiind sancționată cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
  • autorizația de securitate la incendiu își va păstra valabilitatea în situația schimbării destinației unei construcții sau a spațiului amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte, pentru care, potrivit legii, nu se emite autorizație de construire, în anumite condiții.

Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu se vor aproba prin hotărâre a Guvernului, urmând să se elaboreze și normele metodologice ale procedurii de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu.

Sursă: Ordonanță de urgență 80/2021 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 647 din data de 30 iunie 2021

Tax&Legal Newsletter August 2021
Persoană de contact