Modificări privind sistemul național RO e-Factura

2. aprilie 2024 | Reading Time: 1 Min

Se introduc următoarele modificări în legătură cu sistemul național RO e-Factura:

  • Netransmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura în termenul legal se sancționează cu amenzi de până la 10.000 lei. Sancțiunea se aplică lunar, pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere intervine în cursul respectivei luni calendaristice.
  • Perioada de grație pentru care nu se aplică sancțiuni se extinde până la 31 mai 2024 (anterior 31 martie 2024).

Sursa: Ordonanță de urgență nr. 30 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în data de 29 martie 2024.

Tax & Legal Newsletter Martie 2024
Persoană de contact