Modificări și simplificări ale programului IMM INVEST

30. aprilie 2020 | Reading Time: 2 Min

Prin Hotărârea de Guvern nr. 326/2020 s-a modificat Programul IMM INVEST, respectiv  Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.

De acum,  IMM-urile  pot cumula creditele sau linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru cu creditele pentru realizarea de investiții în limita plafonului de 10.000.000 lei.

Totodată se prevede în mod expres faptul că din ajutorul de stat se acoperă:

  • plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020;
  • valoarea integrală a comisionului de administrare și
  • a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

S-a introdus posibilitatea prelungirii creditului contractat inițial, pe lângă posibilitatea majorării acestuia (inițial se prevedea doar posibilitatea majorării).

Cu titlu de noutate se prevede că ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit instituite în favoarea statului român, reprezentat de MFP, și a instituției de credit vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanției, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanției de către instituția de credit. 

A fost eliminată declarația de minimis din lista de documente necesare, astfel încât aceasta nu mai trebuie depusă la momentul aplicării pentru obținerea ajutorului de stat.

Cu privire la declarația pe proprie răspundere a beneficiarului finanțării garantate din ea trebuie să rezulte:

  • îndeplinirea condițiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant și îndeplinirea criteriilor de eligibilitate

Totodată prin noile modificări ipotecile legale imobiliare și/sau mobiliare asupra activelor finanțate prin credit, precum și ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral sunt exceptate de la procedura executării silite în cazul nerambursării creditelor la timp.

Prin urmare, organele fiscale competente ale ANAF nu vor putea să înceapă executarea silită a beneficiarilor pentru nerambursarea la timp a creditelor garantate. 

Sursă: Hotărârea de Guvern nr. 326/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial nr. 339 din 27 aprilie 2020.

 

COVID-19 Legal Flash nr. 9_30.04.2020
Persoană de contact