Modificarile aduse regulamentului BNR privind regimul valutar sporesc răspunderea companiilor rezidente

31. august 2023 | Reading Time: 2 Min

Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar a fost modificat prin Regulamentul 6/2023, la data de 7 august care stabilește:

  • modificarea articolului 7 alin. (3) în ceea ce privește legislația aplicabilă în cazul nerespectarii normelor;
  • introducerea unei prevederi (articolul 7 indice 1) prin care rezidenții, cum sunt definiţi la art. 4 pct. 4.2 din anexa nr. 1, răspund de aplicarea regulamentului pentru operațiunile valutare efectuate.

Noua reglementare prezintă punctual ce normă se aplică când intervine sancționarea unor fapte:

„Nerespectarea prevederilor art. 3, art. 5^2 și ale art. 7^1 alin. (2)-(4) din prezentul regulament se sancționează conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României”.

Articolul 7 indice 1, prevede pe de o parte că rezidenții răspund pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament pentru operațiunile valutare efectuate, iar pe de altă parte prevede o serie de instituții care au obligația verificării respectării prevederilor regulamentului pentru operațiunile valutare dispuse de clienții acestora printre care instituțiile de credit, instituțiile emitente de monedă electronică, instituțiile de plată, instituțiile financiare nebancare, precum și sucursalele din România ale instituțiilor străine menționate anterior. Pentru a se asigura respectarea și transparența operațiunilor, instituțiile în cauză pot solicita suplimentar orice informații și documente justificative în conformitate cu normele proprii și considerate necesare pentru efectuarea operațiunilor în valută.

Operațiunile valutare se efectuează de către instituţiile prevăzute la alin. (2) al articolului nou introdus în conformitate cu normele proprii emise în acest scop şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare, a căror nerespectare atrage răspunderea, iar constatarea faptelor se face de către personalul Băncii Naţionale a României, împuternicit în acest sens, pe baza sesizărilor primite ori din oficiu.

Astfel, articolul nou introdus clarifică responsabilitățile rezidenților și instituțiilor financiare, având ca scop principal transparența și totodată, stabilește care este norma ce se aplică în cazul nerespectării unor prevederi ale  regulamentului.

Sursa:   Regulamentul nr. 6/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar.

 

Legal Newsletter August 2023
Persoană de contact