Noi facilități în domeniul autorizațiilor de construcții

5. noiembrie 2019 | Reading Time: 1 Min

În data de 28.10.2019 a intrat în vigoare Legea nr. 193/2019 prin care se acordă anumite facilități în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcție.

Prin lege, termenul de emitere a certificatului de urbanism se reduce de la 30 de zile calendaristice la 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor de eliberare, iar termenul de emitere a autorizațiilor de construire în regim de urgență se reduce de la 15 zile calendaristice până la 7 zile lucrătoare, cu perceperea unei taxe de urgență.

De asemenea, se introduce posibilitatea emiterii certificatului de urbanism în format digital, prin intermediul poștei electronice, precum și necesitatea emiterii unei singure autorizații de construire, atât pentru executarea lucrărilor de bază, cât și pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze etc.
Nu în ultimul rând, o singură autorizație de construcție va fi necesară și în situația demolării unei construcții vechi și construirea unei construcții noi în locul acesteia. În acest caz se va percepe doar taxa aferentă construirii.

Sursă: Legea nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Tax & Legal Newsletter octombrie 2019
Persoană de contact