Noi proceduri privind grupul fiscal în materie de impozit pe profit, raportarea SAF-T si declarația simplificată

31. august 2021 | Reading Time: 3 Min

Autoritățile au introdus recent o serie de modificări / clarificări legislative și fiscale, după cum urmează: 

  • Impozit pe profit 

Au fost aprobate procedura și formularele aferente pentru implementarea și administrarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

Sursă: Ordinul nr. 1.191 / 2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, în forma publicată la 6 august 2021

  • Impozit pe venit

A fost aprobată procedura pentru stabilirea din oficiu a impozitului anual datorat de către persoanele fizice care au obținut venituri sub formă de indemnizații conform OUG nr. 30/2020 și OUG nr. 132/2020, în contextul pandemiei de Covid-19.

Persoanele fizice care se încadrează în această categorie sunt profesioniștii, respectiv persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă și a căror activitate a fost întreruptă pe perioada stării de urgență. De asemenea, procedura se aplică și în cazul avocaților care au obținut indemnizații ca urmare a reducerii activității pe fondul pandemiei de Covid-19.

Pentru indemnizațiile prezentate anterior există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

Sursă: Ordinul nr. 1.251 / 2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, în forma publicată la 20 august 2021

  • Taxa pe valoare adăugată

A fost introdusă opțiunea de declarare simplificată pentru persoanele impozabile care efectuează numai operațiuni în interiorul țării.

Contribuabilii pot opta pentru completarea unui decont de TVA simplificat, prin bifarea căsuței corespunzătoare în respectivul formular.

Decontul de TVA simplificat se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2021.

Sursă: Ordinul nr. 1.253 / 2021 al Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, în forma publicată la 17 august 2021

  • Alte facilități fiscale

A fost publicat Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea declarației informative D406 aferentă fișierului standard de control fiscal (SAF-T). Acesta este un document în lucru și poate suferi modificări până la termenul legal de implementare.

Documentul aduce o serie de clarificări în ceea ce privește termenele de declarare, obligațiile contribuabililor, potențiale contravenții de nedeclarare / declarare incorectă, precum și anumite specificații tehnice aplicabile în cazul elementelor obligatorii.

Declarația informativă D406 se va depune în format electronic, lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru TVA. Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA vor depune fișierul SAF-T trimestrial. Depunerea fișierului XML se va realiza similar depunerii declarațiilor fiscale.

Autoritățile introduc o perioadă de grație de 3 luni pentru prima raportare, de la data când obligația de depunere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Raportarea SAF-T va deveni obligatorie de la 1 ianuarie 2022 pentru contribuabilii mari, urmând ca celelalte categorii de contribuabili să fie înrolate în sistemul de raportare la o data ulterioară, în 2022, respectiv în 2023.

Sursă: Proiect emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, publicat la data de 9 august 2021

Tax&Legal Newsletter August 2021
Persoană de contact