Noi stimulente fiscale și lista produselor cu risc fiscal ridicat

31. mai 2022 | Reading Time: 3 Min

Autoritățile au introdus recent o serie de modificări legislative după cum urmează:

Modificări aduse Codului Fiscal

  1. Noi facilități fiscale pentru sectorul agricol și alimentar

Potrivit noilor modificări legislative introduse de către autoritățile românești, în perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028, salariul de bază minim brut pe țară pentru sectorul agricol și industria alimentară va crește la 3.000 lei pelună, fără includerea de indemnizații, sporuri și alte adaosuri, pentru un program de muncă de 8 ore pe zi.

În plus, pe parcursul perioadei mai sus menționate, persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor pentru activități desfășurate în sectorul agricol sau în industria alimentară vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS) dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • Angajatorul persoană juridică are înscrise în obiectul de activitate următoarele coduri CAEN: 011-016 pentru sectorul agricol și 10 pentru cel alimentar;
  • Cifra de afaceri realizată de angajator din desfășurarea activităților înscrise în codurile CAEN amintite mai sus depășește 80% din cifra de afaceri totală;

Pentru societățile înființate începând cu iunie 2022, cifra de afaceri se va calcula cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea

De asemenea, persoanele fizice care îndeplinesc condițiile amintite mai sus pot beneficia de reducerea cotei de contribuții de asigurări sociale cu un procent de 3,75%. Prin excepție, acestea pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat prin depunerea unei notificări scrise la angajator.

Angajații care beneficiază de această facilitate vor fi  asigurați în sistemul de asigurări național până la 31 decembrie 2028, fără plata contribuțiilor. Această perioada este luată în calcul pentru stagiul de cotizare pentru șomaj și incapacitate temporară de muncă.

Aceste modificări se aplică începând cu veniturile lunii iunie 2022.

Sursă: Legea nr. 135 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma sa publicată la data de 17 Mai 2021

2. Facilități fiscale în rândul angajaților remunerați cu salariul minim pe economie

Începând cu 1 iunie 2022, angajații încadrați cu normă întreagă la locul unde se află funcția de bază, remunerați cu un salariu lunar brut egal cu salariul brut minim pe țară (i.e. 2.550 Lei) nu datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 Lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor dacă:

  • Pe parcursul perioadei 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv, angajatorii decid voluntar majorarea nivelului salariului brut de bază la suma de 2.750 Lei, fără a include bonusuri sau alte indemnizații;
  • În cazul persoanelor fizice nou angajate în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, nivelul salariului de bază lunar este de 2.750 Lei, fără a include bonusuri sau alte indemnizații.

Sursă: Ordonanţa de urgenţă nr. 67 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,, în forma sa publicată la data de 18  Mai 2022

Lista produselor cu risc fiscal ridicat

Autoritățile au publicat lista produselor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport (i.e. legume, fructe, băuturi alcoolice, produse minerale, îmbrăcăminte și încălțăminte, fontă, fier, oțel).

Sursă: Ordinul nr. 802 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport, în forma sa publicată la data de 03 Mai 2022

Tax Newsletter Mai 2022
Persoană de contact