Noutăți fiscale la nivel internațional

27. decembrie 2022 | Reading Time: 1 Min

OCDE / G20 a publicat pe 20 decembrie 2022 un pachet de reguli pentru aplicarea Regulilor globale de combatere a erodării bazei („Regulile GloBE”), parte din setul de modificări introduse de Pilonul II. Setul de documente oferă un sistem coordonat pentru asigurarea implementării unei cote efective de minim 15% asupra profiturilor obținute în fiecare jurisdicție de întreprinderile multinaționale ce obțin venituri de peste 750 EUR milioane la nivel global. Documentația include și un set de dispoziții tranzitorii menit să diminueze sarcina administrativă a grupurilor multinaționale în primii ani de aplicare a noilor reguli.

Lucrările privind regula de impozitare (en. „subject to tax rule”) si implementarea instrumentului multilateral sunt în curs de pregătire și se așteaptă a fi publicate în cursul anului 2023.

Sursă: Pachetul de implementare al Pilonului II, publicat de OCDE în 20 decembrie 2022

Tax & Legal Newsletter Decembrie 2022
Persoană de contact