Obligație de vizare anuală a autorizațiilor de mediu

2. decembrie 2019 | Reading Time: 1 Min

Conform unor modificări aduse recent Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu se vor obține în baza unei vize unice, cu condiția de a fi reavizată anual.

Conform noii legi, autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu vor avea nevoie de o viză anuală pentru a-și menține valabilitatea, anterior aceste autorizații având valabilități prestabilite de 5, respectiv 10 ani.

Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.

Necesitatea vizei anuale se aplică nu doar autorizațiilor de mediu emise după intrarea în vigoare a noii legi, ci și celor care au fost deja emise anterior acesteia.

Sursă: Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Newsletter noiembrie 2019
Persoană de contact