Oportunități noi pentru investitori din toamnă: Finanțarea participativă a afacerilor (crowdfunding)

1. septembrie 2021 | Reading Time: 3 Min

Regulamentul european 1.503/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 (”Regulamentul european 1.503/2020”, ”Regulamentul”)  se va aplica direct în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, începând cu data de 10 noiembrie 2021.

Astfel, din noiembrie, companiile care vor dori să atragă fonduri vor putea apela la sistemul de finanțare participativă (crowdfunding), ce îi va permite să obțină aceste fonduri de la orice persoană interesată fizică sau juridică care dorește să investească.

Potrivit noilor reglementări la nivel european, platformele de crowdfunding au fost scoase de sub incidența Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare, așadar nu sunt supuse regulilor privind piața de capital și a serviciilor de investiții.

1. Tipuri de crowdfunding

Regulamentul 1503/2020 reglementează următoarele tipuri de crowdfunding:

  • acordarea de împrumuturi (debt crowdfunding);
  • investițiile în capitalul social al societății de proiect (equity crowdfunding).

Conform noilor reglementări, vor intra în sfera de aplicare a Regulamentului numai ofertele de finanțare cu o valoare de până la 5 milioane euro prin raportare la o perioadă de 12 luni per proiect.

Nu se vor aplica conform Regulamentului, crowdfunding-ul pe bază de recompense și donații, precum nici dezvoltatorilor de proiecte care sunt consumatori în înțelesul art. 3 lit. a) din Directiva 2008/48/, respectiv „consumator” înseamnă o persoană fizică care, în cadrul operațiunilor reglementate de prezenta directivă, acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale.

2. Condiții funcționare

Platformele de crowdfunding vor putea fi prestate numai de către persoane juridice care sunt stabilite în

Uniunea Europeană, care au fost autorizate ca furnizori de servicii de finanțare participativă (în România, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF), și care îndeplinesc obligațiile impuse de Regulament cu privire la:

  • cerințele de diligență (lipsa cazierului judiciar pentru toate persoanele fizice implicate în administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă și pentru acționarii care dețin 20 % sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot);
  • constituirea garanțiilor prudențiale (furnizorii dispun în permanență de garanții prudențiale cel puțin egale cu cea mai mare dintre următoarele: 25 000 EUR și un sfert din cheltuielile generale fixe din anul precedent, revizuite anual, care urmează să includă costul administrării împrumuturilor pentru o perioadă de trei luni, în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă facilitează, de asemenea, acordarea de împrumuturi;
  • informarea investitorilor (se va pune la dispoziția potențialilor investitori o fișă cu informații esențiale legate de investiție);
  • testarea cunoștințelor investitorilor pentru a se asigura că investitorii nesofisticați potențiali înțeleg nivelul de risc asociat investițiilor de finanțare participativă;
  • raportarea față de autoritatea competentă (în România, ASF), etc.

Totodată, furnizorii de servicii de crowdfunding trebuie să dovedească că societatea care dorește să obțină finanțare n-a încălcat legislația comercială, a insolvenței, a serviciilor financiare, a combaterii spălării banilor, a combaterii fraudelor sau a răspunderii profesionale.

Pentru o perioadă de 24 de luni de la 10 noiembrie 2021, în cazul în care, într-un stat membru, pragul valorii totale pentru publicarea unui prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 este inferior valorii de 5 000 000 EUR, Regulament se aplică în statul membru respectiv numai în ceea ce privește ofertele de finanțare participativă a căror valoare totală atinge valoarea pragului respectiv.

Sursă: Regulamentul (UE) 2020/153 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937 și  Directiva (UE) 2020/1504 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 octombrie 2020 de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare, ambele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 347/20.10.2020.

 

Tax&Legal Newsletter August 2021
Persoană de contact