Ordin privind raportarea SAF-T

12. noiembrie 2021 | Reading Time: 2 Min

Aspecte generale 

Autoritățile române au publicat ordinul referitor la raportarea SAF-T. Pe scurt, acesta include informații privind natura datelor ce urmează a fi raportate de contribuabili, procedura de transmitere către ANAF, precum și termenele de transmitere și data la care această obligație ia naștere (urmând a fi stabilite etapizat, în funcție de categoria de contribuabili).

Termene de depunere

Termenul de depunere a formularului D406 este următorul:

  • ultima zi din luna următoare perioadei de raportare (lună sau trimestru, în funcție de perioada de raportare utilizată în scopuri de TVA), pentru toate secțiunile prezentate în structura fișierului, exceptând informațiile privind „Active” și „Stocuri”
  • același termen ca cel pentru depunerea situațiilor financiare, pentru informațiile aferente secțiunii „Active”
  • la solicitarea organului fiscal, pentru informațiile aferente secțiunii de „Stocuri”.

Obligația de raportare

Conform Ordinului, obligația de raportare devine efectivă la:

  • 01 ianuarie 2022, pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie și în anul 2021;
  • 01 iulie 2022, pentru contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021;
  • 01 ianuarie 2023, pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabililor mijlocii la data de 31 decembrie 2021;
  • 01 ianuarie 2025, pentru contribuabilii încadrați în categoria contribuabililor mici la data de 31 decembrie 2021;
  • Contribuabilii nou înființați vor avea obligația de depunere de la data înregistrării, iar depunerea efectivă se va face în ultima zi a lunii următoare perioadei de raportare.

Perioada de grație

Ordinul introduce și o perioadă de grație pentru toți contribuabilii care au obligația de transmitere a fișierului SAF-T.

Contribuabilii care raportează trimestrial vor putea beneficia de o perioadă de grație de 3 luni în ceea ce privește prima lor raportare, în timp ce pentru acei contribuabili care raportează lunar, perioada de grație va fi de 2 până la 6 luni, aplicată în mod degresiv la nivelul primelor cinci perioade de raportare. Pe scurt, contribuabilii vor putea beneficia de o perioadă de grație de până la 6 luni pentru prima raportare, de o perioadă de 5 luni pentru ce-a de-a doua perioadă de raportare, ș.a.m.d.

Sursă: Ordinul nr. 1.783 / 2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal, în forma publicată la 9 noiembrie 2021

Tax Flash 12 Noiembrie 2021
Persoană de contact