Plata defalcată a TVA

14. ianuarie 2020 | Reading Time: 1 Min

Se abrogă plata defalcată a TVA începând cu 01 februarie 2020. În termen de 10 zile de la data abrogării, unitățile Trezoreriei Statului vor transfera automat disponibilul existent din soldul conturilor de TVA, în contul titularului care a aplicat mecanismul plății defalcate a TVA.

Persoanele care nu au cont deschis la Trezoreria Statului, vor comunica contul deschis la o instituție de credit în care se vor transfera sumele respective. Altfel, autoritățile fiscale vor solicita aceste informații de la contribuabili.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1031 din 23 decembrie 2019.

Tax & Legal Newsletter_decembrie_2019