Procedura de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit a fost aprobată

4. mai 2023 | Reading Time: 2 Min

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (denumită în continuare ”ANRE”) a aprobat procedura de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit operatorilor economici acreditați de ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

ANRE este instituția competentă cu analizarea documentelor justificative și constată situația în care un numit producător de  energie electrică a beneficiat în mod necuvenit de certificate verzi, fie prin monitorizarea modului în care sunt acordate certificatele verzi, fie în urma unor sesizări primite de la o terță parte.

Dacă este cazul, ANRE solicită informații suplimentare de la operatorul de transport și sistem sau de la producătorul de energie electrică produsă din surse regenerabile acreditat, în vederea stabilirii cantității de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, pentru care a beneficiat în mod necuvenit de certificate verzi, precum și a perioadei în care aceasta a fost produsă și livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatorii finali.

La finalizarea procedurii de analiză, ANRE emite o decizie în care stabilește numărul de certificate verzi emise necuvenit și luna/lunile, după caz, în care acestea au fost emise. Decizia se emite în termen de 30 de zile de la data la care ANRE deține toate documentele necesare din care rezultă că producătorul respectiv de energie electrică din surse regenerabile a beneficiat de certificate verzi emise necuvenit și se publică pe site-ul ANRE și se comunică atât operatorului economic în cauză, cât și operatorului de transport și de sistem.

Potrivit dispozițiilor, beneficiarii de certificate verzi emise necuvenit sunt datori și cu plata unei dobânzi, calculată de la data încasării contravalorii certificatelor verzi emise necuvenit până la data recuperării integrale a acestora. Astfel, ANRE a reușit să elaboreze cadrul de reglementare pentru recuperarea certificatelor verzi emise necuvenit, inclusiv recuperarea lor prin echivalent în dobândă, cu scopul de a corecta propriile erori.

Sursa: Legea nr. 102 din 13 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Ordinul nr. 59 din 5 aprilie 2023 privind aprobarea Procedurii de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit și pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.

Tax & Legal Newsletter Aprilie 2023
Persoană de contact