Procedura privind emiterea soluție fiscale individuale anticipate

4. mai 2023 | Reading Time: 2 Min

Autoritățil fiscale române au publicat recent procedura privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Printre principalele modificări introduse de noua procedură, amintim:

 • Contribuabilul poate solicita, exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanță (i.e. SPV), o discuție preliminară anterior depunerii cererii pentru eminterea soluției fiscale; în cazul în care această solicitare este depusă concomitent sau ulterior cererii pentru eminterea soluției fiscale, nu va mai fi luată în considerare de organul fiscal.
 • Discuția preliminară are un rol de înțelegere al aspectelor privind soluția fiscală și nu echivalează cu inițierea procedurii privind emiterea soluției fiscale. În plus, comentariile / afirmațile autorităților fiscale din cadrul acestor discuții nu consituie un angajament privind aprobarea / respingerea cererii de emitere a soluției fiscale.
 • În cadrul analizei preliminare, cererea pentru emiterea soluției fiscale nu este luată în considerare de către organul fiscal în situații precum:
  • cererea sau documentația nu este transmisă prin mijloacele de transmitere la distanță;
  • cererea sau documentația nu cuprinde informațiile prevăzute de procedură, nu este lizibilă, cuprinde informații discordante sau nu are legătură cu contribuabilul solicitant;
  • cerera vizează mai multe obligații fiscale etc. 
 • Criteriile de admitere a cererii pentru emiterea soluției fiscale sunt mult mai restrictive. Printre altele, cererea pentru emiterea soluției fiscale poate fi respinsă dacă: (i) situația fiscală viitoare supusă analizei a făcut obiectul unei cereri pentru emiterea unei soluții fiscale a contribuabilului sau a unei entități afiliate, soluționată anterior de autorități, (ii) situația cuprinde tranzacții care nu sunt reglementate în Codul fiscal, (iii) sunt expuse modalități alternative de derulare a tranzacțiilor propuse, (iv) informațiile supuse analizei ascund o altă situație de fapt (e.g. tranzacții fără scop economic), (v) tratamentul fiscal aplicabil contribuabilului este dependent de tratamentul fiscal aplicabil altor entități / persoane implicate în tranzacție, care nu au solicitat emiterea unei soluții fiscale etc. 
 • Soluția fiscală se aprobată prin ordin al ministrului finanțelor. Ulterior, ordinul poate fi revocat în situația în care, organul fiscal emitent ia cunoștință de situații precum: (i) condițiile avute în vedere la emiterea soluției fiscale nu sunt respectate, (ii) persoanele și entitățile implicate în tranzacțiile descrise sunt controlate de persoane desemnate etc. 

Sursa:  Ordinul nr. 1.178/2023 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate, în forma sa publicată în data de 30 martie 2023.

Tax & Legal Newsletter Aprilie 2023
Persoană de contact