Programul pentru reciclare

Obiectivul principal:

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară. Programul are și scopul de a contribui la atingerea țintei naționale a ratei de reciclare de 50% până în 2025.

Activități finanțate:

Activitățile specifice eligibile pot include construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat (de exemplu: linie de granulare, moară PET, linie de sortare, linie de spălare, sistem electric, conducte, construcții, depozitare și logistică, sau altele).

Investițiile propuse vor fi de ultimă generație, digitalizate prin propriul design de operare, monitorizare și intervenție, fapt care va conduce la reducerea consumurilor tehnologice de energie, transport tehnologic și mentenanță.

Condiții de finanțare:

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect, echivalentul a 41.323.800 lei fără TVA.

Valoarea minimă solicitată este de 500.000 euro, iar firmele trebuie să aloce cel puțin 85% din buget pe următoarele coduri CAEN:

  • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
  • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
  • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
  • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz

pentru recuperarea materialelor.

Perioada de implementare a proiectului nu trebuie să depășească data de 30.06.2026.

Obligațiile solicitantului:

  • să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți;
  • să nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
  • să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

Perioada de depunere: 01.12.2022 – 15.03.2023