Proiect: Modificări legislative aplicabile asociatului unic din cadrul unui SRL

14. ianuarie 2020 | Reading Time: 1 Min

Conform unei propuneri de modificare a legislației din domeniul societăților, mai exact a Legii societăţilor 31/1990, o persoană fizică sau juridică poate avea calitatea de asociat unic în cadrul unui SRL fără a exista o limitare de ordin numeric.

Prin această propunere, se dorește modificarea Legii societăților prin abrogarea integrală a art. 14 care nu permite unei persoane fizice sau juridice să fie asociat unic decât într-un singur SRL, precum și interdicția ca o societate cu răspundere limitată să poată avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, deținută, la rândul său, de un singur asociat.

În consecință, prin prisma noii reglementări o persoană ar putea sa se constituie ca asociat unic în două sau mai multe societăți cu răspundere limitată. Scopul acestei propuneri legislative este de a crește numărul societăților și a inițiativelor antreprenoriale pe piața de business din România.

Dacă va fi promulgată de către Președinte, legea va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Proiect de lege privind modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990

Tax & Legal Newsletter_decembrie_2019
Persoană de contact