Proiecte mari de digitalizare pentru IMM-uri

Perioada planificată pentru depunere: 03.07.2023 – 31.08.2023

Obiectivul principal este digitalizarea IMM-urilor folosind tehnologii avansate pentru a contribui la creșterea competitivității afacerilor. Firmele pot obține ajutoare între 500.000 de euro și 3 milioane de euro pentru proiecte da digitalizare avansată și cercetare, susținută de o linie de finanțare din PNRR.

Viitorul program este, în prezent, în dezbatere publică.

Bugetul este împărțit pe tehnologii:

 • 130 de milioane EUR – Dezvoltare de tehnologii avansate;
 • 20 de milioane EUR – Securitate cibernetică

Valoarea eligibilă a unui proiect va varia in funcție de dimensiunea firmei. Acesta nu va fi mai mare de 5 ori Cifra de Afaceri, cu următoarele praguri:

 • 000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 500.000 de euro pentru întreprinderi mici;
 • 000.000 de euro pentru întreprinderi mijlocii.

Condiții de eligibilitate pentru finanțare, aplicabile pentru ambele asociații:

 • înființate cel târziu la 31.12.2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022 și nu se află în dificultate;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • se angajează ca la finalul proiectului să atingă minim 9 din criteriile de intensitate digitală, conform indicelui economiei și societății digitale.

Cine poate beneficia?

Solicitanții sunt eligibili dacă aplică doar în forme asociative formate din:

 • Lider – întreprindere care are nevoie de digitalizarea serviciilor sale;
 • Partener – IMM care are experiență în dezvoltarea software și a noilor tehnologii, care
  • activează în cel puțin unul dintre următoarele sectoare (coduri CAEN):
   • 5829 – Activități de editare a altor produse software;
   • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
   • 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;
   • 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
   • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
   • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
   • 6312 – Activități ale portalurilor web;
   • 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
   • 7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
   • 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie.
  • Partenerul va fi responsabil de activitățile de cercetare industrială şi dezvoltare experimentală, privind dezvoltarea de tehnologii avansate aplicabile liderului de proiect.

Cheltuieli eligibile în cadrul proiectului:

 • achiziția de active corporale si necorporale care să sprijine întreprinderile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate;
 • achiziția de hardware de înaltă performanță, achiziția de hardware pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, inclusiv automatizare RPA – Robotic Process Automation);
 • achiziția de tehnologie blockchain – în special care favorizează industria de producție și lanțul de aprovizionare prin automatizare, planificarea resurselor intreprinderii (ERP), schimb eficient de date, IoT (Internet of things), IIoT (industrial internet of things), Big Data, Cloud Computing si AI;
 • active corporale si necorporale pentru securitate cibernetica;
 • sisteme de inteligență artificială, machine learning (ML), augmented reality (AR), virtual reality (VR);
 • achiziția de date si de cloud computing – dacă pot fi încadrate la imobilizări necorporale);
 • investiții în cercetare industrială și dezvoltarea experimentală privind dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate.
 • cheltuieli cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în proiect;
 • cheltuieli cu instrumentele și echipamentele, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului și pe durata acestei utilizări;
 • cheltuieli aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate.