Proiecte mici de digitalizare pentru IMM-uri

Obiectivul principal este digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), ceea ce contribuie la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor întreprinderi și crearea unor noi forme de a lucra. Acest subprogram va aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri la realitățile digitale

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect:

 • 000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;
 • 000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;
 • 000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie.

Perioada de implementare:

 • Până la 30.06.2025

Condiții de eligibilitate pentru finanțare:

 • înființate cel târziu la 31.12.2021
 • nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022 și nu se află în dificultate;
 • au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • se angajează ca la finalul proiectului să atingă minim 6 din criteriile de intensitate digitală, conform indicelui economiei și societății digitale.

Activități promovate în acest program:

 • achiziții de hardware TIC și training pentru angajații ce vor utiliza aceste echipamente;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea/adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiilor de automatizare software de tip RPA (Robotic Process Automation)
 • achiziția de sisteme de inteligență artificială, machine learning, AR/VR (augmented reality/virtual reality), blockchain sau servicii de tip cloud și IoT;
 • achiziționarea unui website de prezentare;

Indicii de succes – minim 6 dintre aceștia trebuie să fie îndepliniți la finalul proiectului:

 • peste 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 • utilizarea unui software ERP pentru a partaja informații diferite departamente comerciale;
 • viteza de download de minim 30 MB/s.
 • vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 • utilizarea tehnologiilor IoT; AI, a unui software CRM sau soluții de cloud computing.
 • promovarea prin intermediul rețelelor sociale – exclusă promovarea plătită prin rețele sociale;
 • cumpărarea de servicii cloud computing (de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă;
 • vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Cheltuieli eligibile în cadrul proiectului:

 • pentru achiziționarea de servicii de consultanță pentru elaborarea proiectului;
 • pentru managementul proiectului;
 • pentru servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul
 • cele aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente
 • pentru realizarea rețelei LAN/WiFi
 • aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea structurilor de date existente;
 • pentru achiziționarea de servicii/consolidarea securității cibernetice pentru software/găzduire/rețele pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • pentru servicii de trecere a arhivelor din analog în digital indexabil;
 • cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
 • cheltuieli cu trainingul personalului care va utiliza echipamentele IT (obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată).