Propunere legislativă privind Modificarea Legii Societăților

1. noiembrie 2023 | Reading Time: 2 Min

Senatul României a adoptat luni, 23.10.2023, o propunere legislativă privind modificarea Legii 31/1990, iar pe lângă prevederile inițiale ale proiectului despre posibilitatea votului electronic, s-a propus și eliminarea unor formalisme ce îngreunează mecanismul de funcționare al societăților precum eliminarea cerinței ca datele de identificare ale beneficiarilor reali să fie trecute în Actul Constitutiv și a cerinței ca hotărârile Adunării Generale a Asociaților să fie publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, cea mai importantă propunere este cea privind adoptarea sistemului de vot electronic în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor sau Asociaților. În prezent, societățile pe acțiuni listate la bursă pot folosi votul electronic pentru luarea deciziilor, iar prin această propunere de modificare a legii se dorește unificarea cadrului normativ prin acordarea posibilității tuturor tipurilor de societăți să folosească sistemul electronic de vot.

Eliminarea cerinței referitoare la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a Hotărârilor Adunării Generale este o altă modificare pusă în dezbatere. Cerința este în prezent obligatorie și trebuie respectată după depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii. Modificarea este considerată necesară de senatori, întrucât acționarii sunt informați, în mod real, despre evenimentele corporative ale unei societăți prin alte mijloace de informare, iar reglementarea actuală ar avea un caracter excesiv, redundant și ineficient.

O altă propunere de modificare, vizează înlăturarea cerinței ca în Actele Constitutive să fie trecute datele de identificare ale beneficiarilor reali din considerente ce țin de prelucrarea datelor cu caracter personal, dar și din argumentul că această procedură este problematică pentru societățile pe acțiuni, din cauza competenței de modificare a Actului Constitutiv, dar și a imposibilității gestionării modificărilor datelor beneficiarilor reali din perspectiva termenului foarte scurt de înregistarare a acestora.

Propunerea legislativă are în vedere si următoarele modificări după cum urmează:

  • Reglementarea posibilității de a delega către Consiliul de Administrației competența de a înființa sau desființa sedii secundare pentru a fluidiza procesul deciziilor din cadrul unei societăți.
  • Posibilitatea ca atunci când societatea are pagină web proprie și dacă prin Actul Constitutiv se prevede astfel, convocarea Adunării Generale a Acționarilor să poată fi făcută doar prin publicarea pe această pagină și menținerea pentru o perioadă de timp până la data Adunării.
  • Introducerea unei noi prevederi la art. 117 indice 1 din Legea Societăților prin care Consiliul de Administrație să poată modifica convocatorul după momentul publicării acestuia în termen de 15 zile de la publicare.

Pentru a putea produce efecte proiectul legislativ trebuie dezbătut și supus la votul decisiv al Camerei Deputaților, promulgat de Președintele României și publicat în Monitorul Oficial. 

Surse:   Propunere legislativă de modificare a Legii Societăților

Tax & Legal Newsletter Octombrie 2023
Persoană de contact