Prorogarea termenului pentru aplicarea de dobânzi și penalități pentru ratele eșalonate neachitate

1. iulie 2020 | Reading Time: 1 Min

Dobânzile și penalitățile pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate nu se calculează și nu se datorează până la noul termen de 25 octombrie 2020.

Sursă: Ordonanța de urgență nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în 25 iunie 2020

COVID-19 Tax Flash nr.15_01.07.2020
Persoană de contact